Oldalunk használatával Ön elfogadja a cookie szabályzatunkat.
További részletek 

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Az Essity Hungary Kft. komoly figyelmet fordít az adatvédelemre. A jelen Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy az Essity, mint az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") és az ePrivacy Rendelet ("ePrivacy Rendelet") értelmében adatkezelőnek minősülő társaság hogyan gyűjti és kezeli a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat és egyéb információkat.

Jogi nyilatkozat

A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője az ESSITY HUNGARY Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszám: 01-09-716945, a továbbiakban: ESSITY).

A jelen weboldalon található anyagokat és információkat az ESSITY kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A weboldal felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk használatára a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételek érvényesek.

A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően. Kérjük, hogy a weboldal használatát, a személyes adatok megadását megelőzően olvassa el az adatkezelésről szóló tájékoztatónkat, és csak akkor használja oldalunkat, ha ezek a feltételek elfogadhatóak Önnek. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat.

Védjegyek

Valamennyi védjegy, márkanév, embléma, és logó az ESSITY Group Holding B.V, annak leány-, és társvállalatai, licencbe adói, valamint vegyesvállalati partnerei (a továbbiakban együttesen: ESSITY Csoport) tulajdonában van.

Az ESSITY Csoport védjegyei, márkanevei, emblémái és logói csak a jelen használati feltételek szerint, illetve az ESSITY előzetes írásos engedélyével használhatók fel.

Az ESSITY Csoport védjegyeinek az ESSITY termékek reklám- és promóciós célú használatához az ESSITY engedélye szükséges.

Egyetlen letöltésre korlátozott használat

A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, az ESSITY Csoport vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, svédországi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokat, és polgári- illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Az ESSITY kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. Az ESSITY kifejezett írásos engedélye nélkül az ESSITY weboldalakról a felhasználó a tartalmat egyetlen példányban töltheti le számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú vagy belső használat céljából. Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy továbbítani bármilyen kereskedelmi célra; tilos eltávolítani az adatokról, információról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. A felhasználó elismeri a felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat. A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. Az ESSITY kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. Az ESSITY írásos engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra. Az ESSITY Csoport nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira vonatkozóan.

Felelősség kizárása

A jelen weboldalon található információkért, adatokért, tartalmakért az ESSITY sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban az ESSITY semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, vagy azok hitelességéért.

Az ESSITY semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadást vagy az információveszteséget, akkor sem, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről az ESSITY-nek tudomása lehetett.

Az ESSITY továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát, hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. Az ESSITY előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a weboldalon található-, illetve valamely termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. Az ESSITY nem vállal kötelezettséget a weboldalon található tartalmak frissítésére.

Felhasználó által közölt információ

Valamennyi adat, információ vagy más tartalom, amelyet a felhasználó közöl a weboldalon nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. Az ESSITY-t nem terheli semmiféle kötelezettség a felhasználó által közölt tartalmakkal kapcsolatban.

Az ESSITY szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közölt adatokat, információkat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagot, szöveget és egyéb tartalmakat bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

Amennyiben a felhasználó személyes adatokat közöl a weboldalon vagy más módon, azzal beleegyezik abba, hogy az általa közölt adatokat az ESSITY felmérésekhez, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek és más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. Az ESSITY a személyes adatok feldolgozását a vonatkozó magyar jogszabályok alapján végzi. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetébena felhasználó kapcsolatba léphet az ESSITY-vel.

A weboldalon tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve egyébként jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. Az ESSITY a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók kitiltására a weboldalról.

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a harmadik fél feltételei vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a Statement of Rights and Responsibilities (Jogokra és Kötelezettségekre Vonatkozó Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a Facebook szolgáltatásainak igénybe vétele előtt olvassa el ezt a nyilatkozatot.

Egyéb rendelkezések

Az ESSITY fenntartja a kizárólagos jogot: (1) jelen Jogi Nyilatkozat bármikor történő módosítására, (2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy (3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.

Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

ESSITY Hygiene Products Kft.

Inkontinencia Divízió

 

HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Magyarország

Telefon: +36-1-392-2100

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ESSITY HUNGARY Kft. célja, hogy biztosítsa az általa feldolgozott személyes adatok védelmét és megfelelő gondossággal kezelje a felhasználók személyes adatait.

Az ESSITY betartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok előírásait, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja az ESSITY számára a felhasználó által közzétett személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó szabályok meghatározása. A személyes adatok kezeléséért és feldolgozásáért az ESSITY felelős.

Személyes adatok kategóriái és adatkezelési célok

A weboldalon biztosított bizonyos funkciók, szolgáltatások eléréséhez arra van szükség, hogy a felhasználó megadja személyes adatait és hozzájáruljon a személyes adatainak a lenti célok érdekében való kezeléséhez. A személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó önkéntesen hozzájárult. Amennyiben a felhasználó az adatkezelési tájékoztató megismerését és kifejezett elfogadását követően megadja személyes adatait, úgy azzal önkéntesen hozzájárul az adatkezeléshez és elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban közölt feltételeket.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a neve és e-mail címe az ún. jogos érdek adatkezelési jogalap alapján is kezelhető közvetlen piacszerzési célra az Európai Uniós szabályok alapján. Természetesen ez a tény nem érinti azt a jogát, hogy kérheti, hogy adatait töröljük, vagy a továbbiakban ne használjuk piacszerzési célra. 1. Metaadatok

Ön jogosult anélkül használni a weboldalunkat vagy a mobiltelefonos alkalmazásunkat, hogy megadna bármilyen Önre vonatkozó személyes adatot. Ebben az esetben az Essity kizárólag az alábbi, az Ön használata következtében létrejövő adatokat gyűjti: küldő oldal, hozzáférés adatai és időpontja, továbbított adatmennyiség, továbbítás állapota, webes böngésző típusa, IP cím, operációs rendszer és interfész, nyelv és a böngésző szoftver verziója.

Az Ön IP címét annak érdekében használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunkhoz vagy az alkalmazásunkhoz való hozzáférést. Azt követően, hogy az IP cím ezen cél érdekében már nem szükséges, úgy az Ön IP címe utolsó 8 karakterének eltávolításával lerövidítjük azt. A metaadatok, ideértve a lerövidített IP címeket is, a felhasználóink viselkedésének elemzése révén felhasználásra kerülnek a weboldalunk vagy az alkalmazásunk minősége és szolgáltatásai fejlesztése érdekében.

A megadott személyes adatokat a felhasználók kéréseinek teljesítéséhez, a kérésekhez kapcsolódó információk és szolgáltatások nyújtásához, valamint marketing és ügyfélkövetési, továbbá értékesítési, illetve termékfejlesztési célokra használhatjuk fel.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az ESSITY-nek megadott személyes adatokat, manuálisan vagy számítógéppel dolgozzuk fel.

Az adatgyűjtés az alábbi oldalakon történhet, egyéni hozzájárulástól függően: libero.hu; termekminta.libero.hu; bababonusz.libero.hu

A gyűjtött adatok: Felhasználó neve; Beceneve; e-mail címe; telefonszáma; neme; címe; születési dátuma; gyerekek száma; gyerekek nemei; gyerekek születési dátumai; gyerekek nevei; megrendelési adatok: megrendelő neve, kiszállítási cím, telefonszám, megjegyzés.

Egyes termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés (önkéntes), marketing e-mail-ek fogadására irányuló kérés (önkéntes).

Amennyiben Ön a weboldalakon felhasználói fiókot hoz létre, úgy a fenti személyes adatai rendelkezésre bocsátására kérhetjük meg. Az Essity ezen személyes adatokat a szolgáltatások biztosítása céljából kezeli, illetve, hogy az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben Önnek marketing anyagokat küldjön, és hogy az Ön érdeklődési körét marketing célokból elemezze.

Az adatgyűjtés és tárolás jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

 1. Hírlevél

Amennyiben ahhoz a jelen tájékoztató elolvasását és elfogadását követően az érintett kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelő az Adatfeldolgozó közreműködésével hírlevelet küld a részére. A hírlevelet a Sendinblue szolgáltató segítségével küldjük ki automatikusan a feliratkozottak részére. A hírlevélben beszámolunk friss híreinkről, akcióinkról, új termékeinkről és nyereményjátékainkról is. Önnek bármikor joga van ahhoz, hogy leiratkozzon a hírlevélről, és ezt több formában is

megteheti: a minden hírlevélben szereplő "Leiratkozom" gombra kattintva, az oldalra történő bejelentkezést követően a "Feliratkozásaim"

menüpontban a hírlevél jelölés törlésével, illetve oly módon is, ha ezt a szándékát nekünk írásban jelzi az info@liberoklub.hu címen.

 1. Termékrendelések

Amennyiben a weboldalunkon vagy az alkalmazásunkon keresztül terméket rendel, az Essity az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: az Ön felhasználói fiókjának adatai, a termék típusa és mennyisége, vételár, megrendelés időpontja, megrendelés állapota, termék-visszaküldések, ügyfélszolgálati kérések. Az Essity ezen személyes adatokat a szerződéses kötelezettségei és a termékrendelés teljesítése, ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, és célzott marketing tevékenység céljából kezeli.

 1. Nyereményjátékok

Amennyiben Ön nyereményjátékban vesz részt, az Essity az alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: név, lakcím, e-mail cím, adatbevitel időpontja, győztesként való kiválasztás ténye, nyeremény, kvízre adott válasz. Az Essity ezen személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyereménynek a nyertes részére való átadása, a rendezvény lebonyolítása és marketing célokból kezeli.

 1. Ügyfélszolgálat

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy az info@liberoklub.hu ügyfélszolgálati címre megkeresést, kérdést küldjön az Adatkezelőnek. A kérdéseket, megkereséseket az Adatkezelő elektronikus levél formájában válaszolja meg 30 napon belül. Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését és elfogadását követően önkéntesen adja kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Adatkezelő ebből a célból megismerhesse és használhassa megadott adatait. Az adatkezelés ebben az esetben az érintett nevére és e-mail címére, valamint a megkeresésben foglalt személyes adatokra korlátozódik, annak célja a megkeresés megválaszolása, a jogalap az érintett kifejezett hozzájárulása. Az ilyen megkereséseket 1 év elteltével töröljük, tekintettel arra a tényre, hogy hatósági eljárásban mind az adatkezelőnek, mind Önnek mint érintettnek szüksége lehet ezen adatokra. Ezen adatkezeléssel kapcsolatban is megilletik Önt a 9. pontban foglalt jogok.

 1. Egészségügyi adatok

Amennyiben Ön saját részre bizonyos termékeket rendel, úgy az Essity az Ön egészségügyi állapotára vonatkozó, a megrendelt termékből levezethető adatokat is gyűjthet és kezelhet. A GDPR rendelkezései alapján az egészségügyi adatok különleges adatoknak minősülnek, és az Essity minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy e különleges adatokat a jogszabályok által megkövetelt mértékben védje. Az Ön hozzájárulása alapján az Essity az egészségügyi adatokat kizárólag a szerződéses kötelezettségei és a termékrendelés teljesítése, ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, és célzott marketing tevékenység céljából gyűjti és kezeli.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatai kezelését az alábbi jogalapok esetében végezzük:

 • Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez;

 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

 • Az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 • Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

 • Az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek;

 • Más alkalmazható adatkezelési jogalap, különösen a tagállami jogszabályok által meghatározott rendelkezések alapján;

 • Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján kötelező, vagy a velünk való szerződéskötés, illetve az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges, vagy Ön egyszerűen önkéntesen tette.

 • A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása bizonyos hátrányokkal járhat az Ön számára, pl. elképzelhető, hogy egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem fogunk tudni Önnek biztosítani. Eltérő rendelkezés hiányában azonban a személyes adatai rendelkezésre bocsátásának megtagadása Önre nézve semmilyen jogi következménnyel nem jár.

 1. Harmadik személyek

A személyes adatokat az ESSITY kizárólag az adatkezelési célok elérése érdekében adja ki harmadik félnek, például partnerei vagy termékforgalmazói részére.

A személyes adatainak és jelszavainak biztonságáért, valamint azért, hogy személyes adatainak megadásakor kellő körültekintéssel járjon el, a felhasználó felelős.

Az általunk gyűjtött vagy fogadott Személyes Adatok az Európai Gazdasági Térségben ("EGT") vagy azon kívül találhatócímzettek részére kerülhetnek továbbításra, illetve azokat ilyen címzettek kezelhetik. Azon országok felsorolása, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét az alábbi linkre kattintva érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm . Az amerikai egyesült államokbeli címzettek részlegesen tanúsításra kerültek az EU-USA. Adatvédelmi Pajzs hatálya alatt, amely alapján ezen szervezetek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Egyéb címzettek azonban olyan országokban találhatóak, amelyek az európai adatvédelmi jogszabályok értelmében nem biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az Essity megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az EGT-n kívülre történő adattovábbítások az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírásai alapján megfelelő mértékű védelme biztosított legyen. Az adatvédelem megfelelő szintjét nem biztosító országokba történő adattovábbítások esetén az adattovábbítást megfelelő garanciák, például az Európai Bizottság vagy valamely felügyeleti hatóság által elfogadott általános szerződési feltételek, a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott magatartási kódexek, vagy a címzettekre nézve kötelező erejű és végrehajtható kötelezettségvállalások alkalmazása mellett jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok alapján teljesítjük. Ön jogosult e megfelelő garanciákról az info@liberoklub.hu e-mail címen megfelelően másolatot kérni.

 1. Adatvédelmi jogok és érvényesítésük

A felhasználó tájékoztatást kérhet az ESSITY által kezelt, illetve feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül a felhasználó rendelkezésére bocsátjuk. A felhasználó kérheti továbbá a személyes adatainak módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását az alábbi címre küldött írásbeli nyilatkozattal: ESSITY HUNGARY Kft., Libero, HU-1021 Budapest, Magyarország, Budakeszi út 51. vagy e-mailben az alábbi címen:info@liberoklub.hu

A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az ESSITY-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az ESSITY jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik. A tiltakozást az ESSITY a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belől, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságát kérdésében döntést hoz és a döntésről írásban tájékoztatja a felhasználót. Ha megállapításra kerül a tiltakozás megalapozottsága, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – az ESSITY megszünteti, és az adatokat zárolja. Ha a felhasználó nem ért egyet az ESSITY döntésével, illetve, ha az ESSITY elmulasztaná a válaszadási határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a felhasználó bírósághoz fordulhat. A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. A felhasználó e pontban foglalt jogai a következő kivételes esetekben törvényi rendelkezés alapján korlátozhatók: az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmény megelőzése vagy üldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségek megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a felhasználó saját jogainak vagy mások jogainak védelme érdekében.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken: ESSITY HUNGARY Kft., Libero, HU-1021 Budapest, Magyarország, Budakeszi út 51., telefon: +36 80 180 049, e-mail: info@liberoklub.hu

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult:

 • az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni;

 • a személyes adatai helyesbítését kérni;

 • a személyes adatai törlését kérni;

 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;

 • adathordozhatóság biztosítását kérni;

 • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen

 • tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti jogosultságai az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt.

Panaszaival kapcsolatos ügyekben Önnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., www.naih.huugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1-391-1400 bejelentést tenni vagy a lakóhelye szerinti bíróságnál bírósági eljárást kezdeményezni.

Mennyi ideig kezeljük az Ön Személyes Adatait?

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrzésre kerül, amíg azok az Ön által igénybe vett szolgáltatások és termékek biztosítása érdekében szükséges, vagy amíg adatai törlését nem igényli. Adatai törlését a kéréstől számított maximum 14 napon belül garantáljuk. A közöttünk fennálló jogviszony megszűnését követően, az Ön személyes adatait eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból vagy pedig megfelelő intézkedéseket teszünk az adatok anonimizálása érdekében, kivéve, ha irányadó jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében az adatot meg kell őriznünk. Személyes adatait a szükséges ismeret elve alapján a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően is megőrizhetjük, amennyiben azok más jogszabályoknak való megfelelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. A közöttünk lévő szerződéses kapcsolat megszűnését követően az Ön személyes adatai kezelését e korlátozott célokra korlátozzuk.

Sütik és más nyomkövető technológiák

IP címek

Az IP cím egy egyedi szám, amelynek alapján egy felhasználó az internetre való kapcsolódáskor azonosítható, és azt a böngésző egy weboldal megnyitásakor automatikusan megküldi a kiszolgálónak. Az ESSITY weboldalak látogatásakor regisztrálhatjuk a hozzáférési pont IP címét. Az IP címeket az ESSITY weboldalak látogatottságának felmérésében is felhasználjuk. Ezen felmérések közé tartozhatnak a weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtése, amelyet az ESSITY a weboldal tartalmainak javításához, a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény optimalizálásához és a használat gyakoriságának méréséhez is felhasználhat. Ez vonatkozhat az ESSITY-nél regisztrált felhasználói fiókokra is. A begyűjtött adatokon statisztikai elemzéseket is végzünk.

Cookie-k

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

Mi a cookie?

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak.Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.

A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat). Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

A Cookie-k listája

Cookie name Cél Kategória Élettartam 1. vagy 3. fél
s_fid Ennek a sütinek a fő célja: Teljesítmény. Ez egy minta típusú süti, amelyet a Google Analytics állít be, és ahol a minta elem a nevén tartalmazza az egyedi azonosítószámát a hozzá tartozó accountnak vagy weboldalnak. A _gat cookie egy variációjaként jelenik meg, amelyet azért használnak, hogy a Google által gyűjtött adatok mennyiségét korlátozzák a nagy forgalmú weboldalak esetében. Szükséges 4 év 3. fél süti
_gat_UA-1251424-5 Ennek a sütinek a fő célja: Teljesítmény. Ez egy minta típusú süti, amelyet a Google Analytics állít be, és ahol a minta elem a nevén tartalmazza az egyedi azonosítószámát a hozzá tartozó accountnak vagy weboldalnak. A _gat cookie egy variációjaként jelenik meg, amelyet azért használnak, hogy a Google által gyűjtött adatok mennyiségét korlátozzák a nagy forgalmú weboldalak esetében. Szükséges 1 perc 3. fél süti
_gat_UA-1251424-42 Ennek a sütinek a fő célja: Teljesítmény. Ez egy minta típusú süti, amelyet a Google Analytics állít be, és ahol a minta elem a nevén tartalmazza az egyedi azonosítószámát a hozzá tartozó accountnak vagy weboldalnak. A _gat cookie egy variációjaként jelenik meg, amelyet azért használnak, hogy a Google által gyűjtött adatok mennyiségét korlátozzák a nagy forgalmú weboldalak esetében. Szükséges 1 perc 3. fél süti
useOfCookiesApproved

A süti a felhasználó Süti tájékoztató elfogadásával kapcsolódik össze.

Funkcionális 365 nap 1. fél süti
UserData

Arra használjuk, hogy a közösség teljes létszámát számontartsuk.

Funkcionális 10 év 1. fél süti
_gid

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

Szükséges 24 óra 3. fél süti
_ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Szükséges 2 év 3. fél süti
BIGipServer~SCAHP_Prod~Libero_Prod_HTTPS_Pool

A süti neve a BIG-IP termék megoldás nevével kapcsolódik össze az F5 cégtől. Általában a munkamenetek kezelésére használják a load-balanszolt szervereken azért, hogy biztosítsák, hogy a felhasználókérések konzisztensen a megfelelő szerverhez legyenek kötve. Az általános gyökér a BIGipServer most co.

Szigorúan kötelező Periódikus 3. fél süti
ASP.NET_SessionId Ezt a sütit az ASP.NET használja az egyedi azonosítók tárolására a weboldal látogatása során. Ez a süti nem tárolódik a merevlemezen. Szükséges Periódikus 1. fél süti
.EPiServerLogin Ezt a süti akkor kerül beállításra, amikor létrehozol egy profilt az alkalmazás oldalán. Szükséges Periódikus 1. fél süti
CookiesMessageHasBeenDisplayed

Testreszabható süti

Funkcionális 1 év
1. fél süti
__RequestVerificationToken

Ez egy anti-hamisító token (A CSRF támadást előzi meg) Garantálja, hogy a posztoló fogja megkapni a formot. Megelőzi, hogy bárki hamasíthasson egy linket és aktiváltathassa egy felhatalmazott felhasználóval.

Szükséges Periódikus 1. fél süti

A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ. Ahányszor belép az oldalra, az számítógépjére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k listáját lásd alább: a) Szigorúan szükséges cookie-k - Ezek a cookie-k a weboldal használatához szükségesek, lehetővé teszik a weboldal funkcióinak igénybe vételét, például a weboldal biztonságos részeihez való hozzáférést. Ezek nélkül a kért szolgáltatásokat, például vásárlást, nem nyújthatjuk. b) Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat.

A cookie-k által gyűjtött információk általánosak és névtelenek. Csak a weboldal működésének javítására használhatók. c) Funkció cookie-k - Ezek a cookie-k lehetővé teszik a felhasználó választásainak rögzítését (például megadott név, nyelv vagy régió) és bővített, személyre szabott funkciók használatát teszik lehetővé. Az ezen cookie-k által gyűjtött információk névtelenek is lehetnek és nem alkalmasak a más weboldalak látogatásának követésére. d) Célzott vagy reklám cookie-k - Ezek a cookie-k a felhasználó és érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítéséhez használhatók. Ezekkel meghatározható egy reklám megjelenítési alkalmainak száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Ezeket a reklámhálózatunk [ESSITY/Tena UK/Bodyform UK stb] engedélyével helyezzük el. Megjegyzik egy weboldal látogatását és az információkat megosztják más szervezetekkel, például a reklám közzétevőjével. Általában a célzott vagy reklám cookie-k a weboldalt üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.

Jelen Jogi Nyilatkozat és Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

Felhasználó által közölt tartalmak

Az ESSITY lehetővé teheti, hogy a felhasználók a weboldalon, közösségi hálózatokon vagy más online szolgáltatásában információkat, megjegyzéseket vagy más anyagokat közöljenek. Ezt az ESSITY-ről és termékeiről való tájékoztatás elősegítésének céljából tesszük. Az ilyen felhasználói információkra vonatkozó feltételek is figyelembe veendők a fenti Jogi nyilatkozat tekintetében.

Másokra vonatkozó információkar csak akkor adhat meg a felhasználó, ha arra az adott személy bizonyíthatóan engedélyt adott.

 

Hiba történt, kérjük, próbálkozz később.
Oldal betöltése folyamatban...