Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei – érvényes 2023. szeptember 1-től visszavonásig
A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok
Az alábbiakban olvasható előírások szabályozzák a Libero weboldal www.libero.hu és a Libero Klub használatát. Kérjük, figyelmesen olvasd el. A Libero Klubba való regisztrációval elismered, hogy a jelen felhasználási feltételeket elolvastad és magadra nézve kötelezőnek tekinted.
A Felhasználási feltételek és az adatkezelési tájékoztató tartalma módosulhat, melyről tájékoztatunk mindig a honlapon és e-mailben is, kérjük, kövesd figyelemmel a változásokat!
Bejelentkezés
Jogod van arra, hogy használd a Libero weboldal regisztrált látogatóinak fenntartott területeit. Ez a jog azonban kizárólag téged illet, nem átruházható – azaz a te adataiddal csak te léphetsz be az oldalra.
Nyereményjátékok és promóciók
Az alábbiakban tájékoztatást olvashatsz jutalmazási rendszerünkről, illetve arról, hogyan vehetsz részt rendszeresen, a Libero weboldalán és social media felületein meghirdetett nyereményjátékainkban. 
Az egyes konkrét nyereményjátékokkal és promóciókkal kapcsolatos tudnivalókért kérjük, mindig olvasd el az adott akcióhoz kapcsolódó tájékoztatást, játékszabályt és/vagy részvételi feltételeket.
Linkek
Weboldalunkon linkajánlatokkal is találkozhatsz. Igyekszünk kizárólag olyan linkeket közzétenni, amelyekre kattintva olyan oldalakra érkezel, melynek értékei az általunk vállalt értékekkel összeegyeztethetőek. Ennek ellenére azonban nem áll módunkban felelősséget vállalni más weboldalak tartalmáért, illetve az általuk közölt információkért. Amennyiben más weboldalra látogatsz, javasoljuk, hogy nézd át az adott oldal saját adatvédelmi és egyéb szabályait.
Felhasználók által közzétett tartalom
Mint a weboldal felhasználója, tudomásul veszed, hogy minden általad közzétett tartalom, amely a Libero weboldalon, illetve bármely Libero microsite-on (beleértve a promóciós és a nyereményjátékokkal kapcsolatos oldalakat is) vagy a Libero weboldalainak fórumán jelenik meg, valamint az Essity felé személyesen publikált tartalmaid feltöltésével hozzájárulsz ahhoz, hogy azt az Essity vagy annak ügynökségei felhasználhatják.
Egyúttal engedélyezed az Essity számára, hogy használjon, másoljon, módosítson, lefordítson vagy terjesszen olyan anyagokat, amelyeket közzétettél a Libero weboldalán vagy bármely Libero microsite-on. A felhasználási jog bármely médiumra és bármely célra vonatkozik.
Felhasználóként téged terhel minden felelősség azért, hogy az általad a Libero weboldalán vagy bármely Libero microsite-on közzétett információ és egyéb tartalom 
• ne sértse egy harmadik fél szerzői vagy egyéb személyes, esetleg tulajdonjogait; és 
• felhasználható legyen minden olyan célra, amely összefügg a Libero weboldal, bármely Libero microsite és a Libero Klub céljával, valamint mentes szerzői jogi vagy egyéb korlátozásoktól.
Elfogadod, hogy nem használsz obszcén vagy támadó nyelvezetet, valamint nem vetsz fel olyan témákat, amelyek rágalmazóak, gyalázkodóak vagy gyűlölködőek, netán mások ilyennek érezhetik őket; továbbá bárki magánélethez való jogát korlátozhatják vagy más látogatóknak (beleértve a regisztrált és nem regisztrált felhasználókat, a Libero Klubtagokat és harmadik személyeket) kárt okozhatnak, valamint az Essity üzleti érdekeit sérthetik; illetve bűncselekmény vagy olyan tett elkövetésére buzdíthatnak, amely polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg, illetve más módon jogsértő.
Elfogadod, hogy az Essity írásos engedélye nélkül nem teszel közzé olyan tartalmakat, amelyek spameket generálnak, sem jogtalan hirdetéseket, beleértve ebbe más felhasználók bármely termék vagy szolgáltatás igénybevételére, megvásárlására vagy eladására buzdítását. Kérjük, hogy a fórumban ne kritizálj termékeket, illetve megnevezett személyeket, egészségügyi szakértőket, valamint ne nyilváníts negatív véleményt vállalatunkat érintő kérdésekben.
Az Essity fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés vagy indoklás nélkül töröljön, vagy módosítson bármely posztot, ha úgy ítéli meg, hogy az ellentétes a weboldal Felhasználási feltételeivel, illetve a weboldal céljával.
Ellenőrzés
Tudomásul veszed és elfogadod, hogy azon alkalmazottak, akiket az Essity a Libero weboldal karbantartásával és adminisztrálásával megbízott, jogosultak saját belátásuk szerint, előzetes értesítés nélkül bármely, az oldalon a látogatók által közzétett vagy közzétenni kívánt tartalmat moderálni, ellenőrizni, szerkeszteni, áthelyezni vagy törölni, illetve a felhasználó publikálási jogosultságát felfüggeszteni.
Ezen kívül az Essity fenntartja magának a jogot, hogy hathatós intézkedéseket tegyen bármikor, amikor szükségesnek ítéli. Amennyiben valamelyik felhasználó nem rendeltetésszerűen használja a Libero weboldalát vagy a szabályzattal ellentétesen cselekszik, sor kerülhet a weboldal egyes részeiről történő kizárására, illetve a weboldalhoz való hozzáférésének felfüggesztésére vagy megszüntetésére.
A Libero weboldal és a Libero Klub használata
Elfogadod, hogy a Libero weboldalt és a Libero Klubot kizárólag törvényes célokra használod.
Elfogadod, hogy nem változtatsz meg és nem manipulálsz a Libero weboldalán vagy bármely kapcsolódó microsite-on megjelentetett információt vagy egyéb tartalmat.
A Libero weboldalán megjelenő tartalmak
A Libero weboldal szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat, dokumentumokat, védjegyeket és más jogi védelem alatt álló információkat tartalmaz. A weboldal teljes tartalmát – mint kollektív művet – a szerzői jog védi. Az oldalon általunk megjelentetett vagy a felhasználók által feltöltött tartalmak tehát csak saját használatra jogosítanak.
A Libero website-on elérhető bármely, szerzői vagy egyéb jogvédelem alatt álló tartalom az Essity előzetes írásos engedélye nélkül nem használható fel kereskedelmi célra, továbbá tilos bármely más, törvény által szankcionált célra (publikálás, feldolgozás, terjesztés vagy egyéb jogosulatlan cselekmény) történő felhasználása is.
Kártalanítás
Mint a Libero weboldal látogatója elfogadod, hogy az Essity és alkalmazottai, terjesztői, képviselői és üzletkötői semminemű felelősséggel nem tartoznak és semminemű kötelezettségük nincs (a díjakat és fizetési kötelezettséget is beleértve) esetleges követeléseiddel szemben, amelyek a Libero weboldalon közölt tartalmak jogosulatlan használatából, jelen szabályok megszegéséből vagy olyan kárt okozó cselekményből származnak, amelyet más személy követ el a te bejelentkezési adataid felhasználásával.
Elfogadod továbbá, hogy az Essity nem felelős és nem vállal semmiféle kötelezettséget a mások által közzétett vagy szolgáltatott információk tartalmát illetően.
A felelősség korlátozása
A Libero weboldal kizárólag jelen formájában érhető el, üzemeltetői nem vállalnak felelősséget az oldalon megjelenő témákért, termékekért vagy szolgáltatásokért, így különösen azért, ha nekik fel nem róható okból az oldalon kifogásolható (obszcénnak, támadónak, rágalmazóak, gyalázkodóak, gyűlölködőek vagy pornográfnak minősülő) témák jelennek meg. Az Essity határozottan elutasít mindennemű kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a jogtisztasági szavatosságra, a hitelességre, a felelősségre és a valamely célra való alkalmazhatóságra vonatkozó garanciát is.
Tekintet nélkül a Libero weboldalon közölt mindazon tartalmak ellenőrzésére, amelyek közlésére vállalkozunk, az Essity nem vállal felelősséget az ellenőrzés minőségéért, a szerkesztésért és más, tartalommal kapcsolatos tevékenységért.
Az Essity nem vállal kötelezettséget a Libero weboldal tartalmának megőrzéséért: bármikor eltávolíthatja vagy módosíthatja azt saját belátása szerint.
Amennyiben még nem töltötted be a 18. életévedet, a Libero weboldalát csak szülő vagy gondviselő közreműködésével használhatod. A Libero weboldal és társoldalai fenntartják maguknak a jogot a szolgáltatás beszüntetésére, valamint regisztrált felhasználók adatainak törlésére, továbbá bármely tartalom eltávolítására vagy szerkesztésére, illetve bármely rendelés törlésére.
Az Essity-nek jogában áll figyelmen kívül hagyni minden olyan követelést, amely összefüggésben áll a Libero weboldalán közzétett tartalommal vagy adattal, valamint nem köteles eleget tenni az általa felkínált titoktartás biztonságát és mértékét kifogásoló követeléseknek.
„Libero Klub” elnevezésű hűségprogram Részvételi és Működési Szabályzata
1. A Libero Klub céljai
1.1. Az Essity Hungary Kft. (továbbiakban: Szervező) a jelen Részvételi és Működési szabályzatban részletezett hűségakciót szervez (továbbiakban: Libero Klub). 
1.2. A Libero Klub célja, hogy hasznos ismereteket, tudnivalókat, tanácsokat osszon meg várandóssággal, gyermekgondozással- és neveléssel kapcsolatos kérdésekben, fórumot biztosítson a Libero Klubtagok számára egymás közötti tapasztalatcserére és kapcsolattartásra, erősítse a Libero Klubtagokban a közösséghez tartozást, továbbá jutalmazza a Libero termékeket vásárló Libero Klubtagokat.
2. A Libero Klubtagság feltételei
2.1. A Libero Klub tagja az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel és lakcímtől eltérő szállítási cím esetén magyarországi szállítási címmel rendelkező természetes személy lehet, aki a Libero Klubba regisztrál és a jelen Részvételi és Működési Szabályzatot elfogadja.
2.2. A Libero Klubtagság önkéntes. A regisztrációval a Libero Klubtag elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Részvételi és Működési Szabályzatot, annak rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűként elfogadja. Amennyiben a regisztrációt követően kiderül, hogy a tag a tagsági feltételeknek nem felel meg, a Szervező jogosult őt kizárni a Libero Klubból.
2.3. A tag a Libero Klubba való regisztráció, valamint a tagság teljes időtartama alatt a tagságból eredő jogai és kötelességei teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően köteles eljárni. A tag a regisztrációjával kifejezetten kijelenti, hogy a megadott személyes adatok saját magára, illetve az általa megadott gyerek(ek)re vonatkozó valós adatok. Hamis, valótlan adatok megadása esetén a tag a Libero Klubból kizárásra kerül. A jelen Részvételi és Működési Szabályzat vonatkozásában hamis, valótlan adatnak minősül az általános megítélés szerint észszerűtlen, illetve életszerűtlen adat is. A megadott adatok valóságát kétség esetén a Libero Klubtagnak kell bizonyítani.
2.4. Nem lehet Libero Klubtag a Szervező, a Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft., továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cég vezető tisztségviselője, munkavállalója, tulajdonosa, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozói.
3. A regisztráció
3.1. A Libero Klubba való önkéntes regisztrációhoz valós e-mail cím és jelszó szükséges. A regisztráció során magyarországi lakcímet és lakcímtől eltérő szállítási cím esetén, magyarországi szállítási címet kell megadni. A regisztrációt a Libero Klub www.libero.hu weboldalán, a regisztrációs adatlap kitöltésével lehet elvégezni. A regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatok a csillaggal jelölt személyes adatok és az elérhetőség.
3.2. A Libero Klubba egy személy a saját, illetve gyermekére/gyermekeire vonatkozóan megadott adatokkal egyidejűleg csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben ugyanazon személyhez tartozó adatok több regisztrációhoz kapcsolódóan fordulnak elő a rendszerben, vagy felmerül annak gyanúja, a Szervező megállapítja, vagy vélelmezi a többes regisztrációt.  Többes regisztráció, vagy annak gyanúja esetén a Szervező jogosult valamennyi regisztrációt, továbbá mindegyik regisztációval gyűjtött pontokat és a függő megrendeléseket is törölni a rendszerből.
3.3. A sikeres regisztrációról a Szervező a Libero Klubtagot 15 napon belül sms-ben vagy e-mailben értesíti.
4. Tájékoztató anyagok
4.1. A Libero Klubtagság alatt a Szervező postai úton levelet, e-mailt vagy sms-t küld, melyek hasznos tanácsokat, tippeket, esetenként pelenkamintát, illetve promóciós ajánlatokat tartalmazhatnak. A kiküldés gyakoriságát a Szervező határozza meg. A levelekben, e-mailekben feltüntetett információk tájékoztató jellegűek, azért a Szervező felelősséget nem vállal. Az egészségügyi információk nem helyettesítik az orvossal, védőnővel való rendszeres konzultációt, egészségügyi probléma esetén javasolt orvoshoz, védőnőhöz fordulni.
5. Pontgyűjtés és jóváírás
5.1. A Libero Klubtagság során a Libero Klubtag Libero Klub pontokat gyűjthet és kérheti azoknak a pontegyenlegén való jóváírását a következő módokon:
Bármilyen Libero pelenkacsomag (kivéve Swimpants Úszó bugyipelenka) belsején található Libero Klub kódot rögzítve a www.libero.hu/Libero_klub oldalon, a rendszer azonnal jóváírja a 5.4. pont szerinti pontértékeket. 
2011. március 21-tõl nem jár pont a Libero termékek vonalkódja után, így azt a Szervező nem köteles jóváírni.
5.2. Amennyiben a Libero Klubtag a termék csomagolásában nem talál kódot, úgy a pontjóváírást a Szervező akkor teljesíti, ha a hiányt a Libero Klubtag a weboldal Kapcsolatok menüpontján keresztül, vagy postai úton a Libero Klub 1525 Budapest, Pf.:178. címen bejelenti és a Szervező erre vonatkozó kérése esetén beküldi a hiánnyal érintett csomagolás egészét és a vásárlást igazoló blokkmásolatot.
5.3. A Libero Klubtag pontegyenlegét ellenőrizheti a www.libero.hu oldalon, a valós e-mail címmel és jelszóval történő belépést követően. Az aktuális ajándékok és termékek megnevezése, pontértéke, listája, minden információval a www.libero.hu/Libero_klub/Jutalmak oldalon található meg.
5.4. Résztvevő termékek megnevezése és pontértéke:
Libero Newborn, Libero Comfort, Libero Up&Go és Libero Touch nadrág- és bugyipelenkák után, kiszereléstől függetlenül 100 pont kerül jóváírásra.
 
5.5. A Libero Klubtag csak megvásárolt termékek kódjai után kérhet pontjóváírást. 
Vásárlásnak minősül, ha a termék kiskereskedelmi forgalomban, ellenérték fejében került megvásárlásra és ezt a Libero Klubtag (6.1., 6.2. pont szerint) blokkal, illetve dokumentum másolattal igazolni tudja. 
Nem minősül vásárlásnak – különösen, de nem kizárólagosan – 
a) ha nem kiskereskedelmi forgalomban tettek szert a termékre, vagy
a) ha foglalkozással, illetve munkakörrel kapcsolatosan tettek szert a termékre, vagy 
b) egyébként nem ellenérték fejében tettek szert a termékre, vagy
c) a vásárlást felhívásra a Libero Klubtag blokkal (vagy azzal egyenértékű dokumentummal 6.1. pont) nem igazolja.
 
6. Ellenőrzés
6.1. A Libero Klubtag a kód felhasználást, illetve ajándék rendelést követő 3 hónapig köteles megőrizni a csomagolás belsején található, csomagolásról kivágott kódokat, és azon vásárlásokat igazoló eredeti blokkokat, amely vásárlások révén a Libero Klubtag a csomagolásban található kódokra szert tett. A blokkal egyenértékű a vásárlást igazoló áfás számla, illetve egészségpénztári kifizetést igazoló számla, amennyiben azon a Libero termék megnevezése szerepel. (A továbbiakban blokk, vagy dokumentum.)
6.2. A Szervező bármikor, véletlenszerűen jogosult felhívni a Libero Klubtagot arra, hogy a feltöltött kódokhoz tartozó vásárlásait blokkmásolattal, illetve az azzal egyenértékű, vásárlást igazoló dokumentum másolattal (a továbbiakban blokkmásolat) igazolja. A blokkmásolatot a Szervező csak akkor fogadja el, ha arról a vásárlás helyére, idejére és módjára vonatkozó adatok megállapíthatók. A Szervező a kódokat és a vásárlást igazoló blokk másolatát e-mailben és sms-ben (mobilszám hiánya esetén ajánlott levélben) kérheti a Libero Klubtagtól.
6.3. A Libero Klubtagnak az e-mail vagy sms megérkezésétől számítva legkésőbb a 10. napig postára kell adnia a bekért kódokat és a vásárlást igazoló blokkmásolatot tértivevényes ajánlott levélben a Szervező címére (Libero Klub 1525 Budapest, Pf.: 178.). A Libero Klubtag tudomásul veszi, hogy a felmerülő postaköltség őt terheli, továbbá, hogy a beküldött másolatokat a Szervezőnek nem áll módjában visszapostázni. A bekért valamennyi kódot és blokkmásolatot ugyanazon borítéknak kell tartalmaznia. Amennyiben a bekért kódok és blokkok több borítékban érkeznek be a Szervezőhöz, úgy a Szervező jogosult valamennyi borítékot és azok tartalmát figyelmen kívül hagyni és úgy tekinteni, hogy a Libero Klubtag a felhívásának és a jelen Részvételi és Működési Szabályzatban foglalt előírásoknak nem tett eleget. A Libero Klubtag tudomásul veszi, hogy a postára adás késedelméért, valamint a postai szolgáltatással kapcsolatos hibákáért, illetve hiányosságáért a Szervezőt felelősség nem terheli.
6.4. Ha a Libero Klubtag a fenti határidőt (10 nap) elmulasztja, illetve vagy csak a blokkot, vagy csak a kódokat küldi be, akkor Szervező jogosult törölni a rendszerből a Libero Klubtag pontjait, illetve függő megrendeléseit. Amennyiben a Libero Klubtag hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a fenti határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, egyidejűleg pótlólag beküldi a Szervező által kért kódokat és a vásárlást igazoló blokkot, úgy a Szervező helyreállíthatja a Libero Klubtag pontegyenlegét és teljesítheti a függő megrendeléseit.
7. Szabályzatszegés
7.1. A Szervező jogosult kizárni a Libero Klubból a Libero Klubtagot, amennyiben
a) a regisztrációt követően a Szervező megállapítja, hogy a Libero Klubtag a regisztráció során magára, illetve az általa megadott gyermek(ek)re vonatkozóan hamis, valótlan adatokat ad meg,
b) a Szervező megállapítja, hogy a Libero Klubtag a Libero Klubtagsági feltételeknek a regisztrációt követően bekövetkezett okból nem felel meg,
c) a Szervező megítélése szerint a Libero Klubtag kirívóan súlyos, a Libero Klub céljaival ellentétes, vagy a Szervezeti és Működési Szabályzatba ütköző magatartást tanúsított.
Kizárás esetén a Szervező a Libero Klubtag pontjait és függő megrendeléseit törli.
Amennyiben a Libero Klubtag hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve, hogy egyébként a Szabályzatnak megfelelően járt el, a Szervező helyreállíthatja a Libero Klubtag pontegyenlegét és teljesítheti a függő megrendeléseit.
7.2. A Szervező jogosult a Libero Klubtag pontjait és függő megrendeléseit törölni, amennyiben
a) a Libero Klubtag a Szervező felhívására a feltöltött kódokat tartalmazó csomagolásrészt, valamint a termék vásárlását igazoló blokk másolatát nem, vagy csak részben, illetve nem egy borítékban küldi be,
b)  a Libero Klubtag a vásárlást igazoló eredeti blokkokat  az ajándék rendeléstől számított 3 hónapig nem őrzi meg,
c) a Szervező megítélése szerint a Libero Klubtag visszaélést követ el, illetve annak gyanúja merül fel,
d) a Szervező megítélése szerint a Libero Klubba való regisztráció, valamint a Libero Klubtagság teljes időtartama alatt a Libero Klubtagságból eredő jogai és kötelességei teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményével ellentétes magatartást tanúsít.
7.3. A jelen Részvételi és Működési Szabályzat vonatkozásában a szabályzattal összeférőnek csak és kizárólag a termékvásárlás útján szerzett kódok feltöltése és ezen termékvásárláshoz tartozó blokk (6.1., 6.2. pont szerint) másolatával való igazolása minősül. A kódok, illetve blokkok megszerzésére irányuló minden egyéb magatartás, vagy annak gyanúja visszaélésnek minősül. Ilyen visszaélésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az, ha a Libero Klubtag a kódokat, illetve blokkokat másokkal cseréli, azokat másoktól megvásárolja, illetve a blokkokat hamisítja, manipulálja.
7.4. Amennyiben a Libero Klubtag hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a jelen kódokra és blokkokra a Részvételi és Működési Szabályzattal összeférő módon tett szert és annak megfelelően járt el, úgy a Szervező helyreállíthatja a Libero Klubtag pontegyenlegét és teljesítheti függő megrendeléseit.
8.  Ajándékrendelés
8.1. A Libero Klubtag az összegyűjtött Libero pontokat bármikor beválthatja a Libero Klub honlapján feltüntetett ajándékokra, az ajándékok aktuális pontértéke szerint. Az ajándékok megrendelése csak minimum 2500 pontos rendelési értéktől lehetséges (a Szervező az ingyenes szállítást csak így tudja biztosítani).
8.2. Ajándékrendelésre a Libero honlapjáról, e-mail címmel és jelszóval történő belépést követően a Libero Klub menüpontban van lehetőség.
8.3. A Szervező előírhatja, hogy egy típusú ajándékból hat havonta csak a honlapon, az ajándékok képe mellett feltüntetett maximális mennyiség rendelhető. Ilyen előírás hiányában nem érvényesül mennyiségi és időbeli korlátozás a megrendelhető ajándékok tekintetében.
8.4. A megrendeléseket a mindenkori készlet erejéig áll módunkban teljesíteni. A mindenkor aktuális ajándéklista és az ajándékokhoz kapcsolódó pontértékek visszavonásig, illetve módosításig érvényesek, a képek tájékoztató jellegűek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a beszerzési lehetőségek megváltozása esetén a megrendelt ajándékot leszállítani nem tudja, úgy a megrendelt ajándékra beváltott pontértéket a Libero Klubtag pontegyenlegén újra jóváírja. Az akcióban szereplő ajándéktárgyak nem cserélhetők vissza, készpénzre nem válthatók és kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.
9. Ajándékszállítás
9.1. A megrendelt ajándékokat a Szervező a rendelés leadásától számított 4 héten belül postai úton, vagy futárszolgálaton keresztül juttatja el a regisztráció során megadott címre, vagy a rendeléskor megadott magyarországi szállítási címre. A Szervezőt nem terheli felelősség, amennyiben azért eredménytelen a kézbesítés, mert a Libero Klub tag által megadott szállítási címen nem biztosított a küldemények átvétele.
9.2. A hibás termékeket a kézhezvételtől számított 6 hónapon belül a kifogás rövid leírásával együtt lehet visszaküldeni a Libero Klub 1525 Budapest, Pf.: 178. címre. A hibás terméket a Szervező 60 napon belül kicseréli, vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy a teljes pontértéket visszatéríti.
10. Kuponok
10.1. A Szervező időközönként kedvezményes vásárlásra jogosító kupont küldhet a Libero Klubtagoknak postán, e-mailben, vagy lehetővé teszi annak letöltését a Libero Klub honlapján (www.libero.hu). A kupon beváltható bármely Libero pelenkacsomag, vagy a kuponon feltüntetett konkrét pelenkacsomag vásárlása esetén a kuponon feltüntetett áruházláncban.
10.2. A Libero Klub honlapjáról letöltött kuponok elektronikus úton készültek, az akcióban résztvevő Libero Klubtagok a saját eszközeikkel nyomtatják ki, így színesben és fekete-fehérben egyaránt érvényes és beváltható. Az érvényesség időtartama a kuponakciók leírásában esetenként kerül meghatározásra. Amennyiben azt a leírás eltérően nem szabályozza, a letöltött kupon a link megnyitásának napjától számított 30 napig érvényes.  Technikai probléma, elvesztés esetén a kupon érvényességi határidőn belül újra nyomtatható. A postai úton küldött kuponokon szintén szerepel érvényességi dátum. Az érvényesség lejárta után a kupont nem lehet beváltani, vagy visszacserélni. Egy vásárlás alkalmával csak 1 darab kupon használható fel, a kedvezmény 1 db pelenkacsomag megvásárlásakor vehető igénybe. A kupon készpénzre nem váltható, sokszorosítása tilos. A kuponok egyedi azonosítóval vannak ellátva, így esetleges sokszorosításuk könnyen ellenőrizhető és az eredeti kupont letöltő Libero Klubtag visszakereshető. Bizonyított sokszorosítás esetén az érintett Libero Klubtagot a Szervező azonnal kizárja, pontjait és függő megrendeléseit pedig törli.
11. Belépési adatok
11.1. A Szervezőt nem terheli felelősség azért, ha a Libero Klubtag belépési adatai illetéktelen személy tudomására jutnak és azok felhasználásával illetéktelen személy ajándékot rendel, vagy a Libero Klubtagnak egyébként kárt okoz. A belépési adatok a Libero Klubtag tudomása, illetve hozzájárulása nélküli felhasználásából eredő esetleges károkért a Szervezőt nem terheli felelősség.
11.2. Amennyiben a regisztráció során megadott adatok közül bármelyik megváltozik, vagy ha a regisztráció során megadott adatait a Libero Klubtag elveszti, vagy azok illetéktelen személy birtokába jutnak, úgy azt a Libero Klubtag köteles bejelenteni az alábbi lehetőségek bármelyikén: 
a) A www.libero.hu oldalon, az adatok megváltoztatásával 
b) Telefonon a 06-80-180-049-es telefonszámon
c) A Libero Klub címére (Libero Klub 1525 Budapest, Pf.: 178. ) küldött postai levélben. A levélben kérjük az e-mail cím (vagy név és cím) és a módosítani kívánt adat megadását.
12. Kapcsolat
12.1. A Libero Klubról információk találhatóak az interneten, illetve az egyes reklámanyagokon. A részletes szabályzat a www.libero.hu internet címen érhető el. Bármilyen kérdéssel, vagy reklamációval kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken lehet a Szervezőhöz fordulni: 
a) A weboltal Kapcsolatok menüpontján keresztül
c) Levélcím: Libero Klub, 1525 Budapest, Pf.:178.
A fenti elérhetőségekre küldött kérdéseket, reklamációkat a Szervező 30 napon belül válaszolja meg.
13. Adatkezelés
13.1. A Libero Klubba való regisztrációval egyidejűleg a Libero Klubtag önkéntesen és határozottan beleegyezik abba, hogy megadott személyes adatai ( felhasználó neve, beceneve, e-mail címe, telefonszáma, neme, címe, születési dátuma, gyerekek száma, gyerekek nemei, gyerekek születési dátumai, gyerekek nevei, megrendelési adatok: megrendelő neve, kiszállítási címe, telefonszám, megjegyzés ) a Szervező Essity Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszám: 01-09-716945 ) mint adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül a jelen Libero Klub működtetése során, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. Szervező a regisztráció során a megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának időtartamáig, illetőleg a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Nevet és lakcímet a szerződés teljesítése céljából kezelünk, mert csak így tudjuk kiküldeni a termékmintákat és az esetleges ajándékokat.
13.2. A Szervező megbízásából az adatfeldolgozást a Brightly Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., cégjegyzékszám: 13-09-140780) végzi. A beérkezett adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozók bizalmasan kezelik, azokat nem adják át harmadik fél részére.
13.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény tartalmazza. Ezek szerint kérhető a megadott személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatás, jogosult az adatoknak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének a megszüntetését kérni, bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja a további együttműködést, továbbá megtilthatja megadott adatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési célra történő felhasználását, kérheti megadott adataidnak az adatkezelő birtokában lévő kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését.
13.4.  Ha nem kívánja, hogy megadott személyes adatait a Szervező és az adatfeldolgozó kezelje, illetve, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressen, a hozzájárulás visszavonása, illetve az adatok nyilvántartásból való kérhető törlése az alábbi postacímen vagy a weboldal Kapcsolat menüpontján keresztül.
Libero Klub, 1525 Budapest, Pf.: 178., 
A megadott személyes adatok törlésével egy időben a Libero Klubtagság és az azzal járó minden kedvezményre való jogosultság is megszűnik. A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz lehet fordulni.
14. A Libero Klubtagság megszűnése
14.1.  Megszűnik a Libero Klubtagság az alábbi esetekben:
a) amennyiben a Libero Klubtagot a Szervező kizárja
b) amennyiben a Libero Klubtag a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását visszavonja, illetve adatai törlését kéri a 13. pontban foglaltak szerint;
c) amennyiben a Libero Klubtag a regisztrációt követően 180 napon keresztül egyszer sem lép be az oldalra;
d) amennyiben a Libero Klubtag www.libero.hu internetes oldalra való utolsó belépése óta 180 nap eltelt, az alábbi esetben: A Szervező figyelmeztető e-mailt küld, melyben felhívja a Libero Klubtagot, hogy az e-mail küldésétől számított 2 héten belül lépjen be a www.libero.hu internetes oldalra, különben a 180 napos inaktivitás miatt Libero Klubtagság megszűnik és a gyűjtött pontok törlésre kerülnek. Amennyiben a felhívásnak megfelelően a Libero Klubtag 2 héten belül belép az oldalra, a rendszer ismét aktiválja a Libero Klubtagságot. Ellenkező esetben azonban a rendszer a Libero Klubtagságot megszünteti és pontokat törli, melyről a Szervező egy értesítő e-mailt is küld.
15. A Szervező jogai a Libero Klub működtetésével kapcsolatban
15.1. A Szervező fenntartja a Részvételi és Működési Szabályzat módosításának jogát. A módosított játékszabályzat a www.libero.hu weblapon kerül nyilvánosságra. A módosítás hatályba lépését követően leadott ajándékrendelésre a Szervező már a Szabályzat módosított rendelkezéseit alkalmazza.
15.2. A Szervező fenntartja a program szüneteltetésének, vagy végleges lezárásának jogát. A Szervező minden Libero Klubtagot köteles írásban értesíteni a program szüneteltetésének/végleges lezárásnak tervezett időpontjáról és feltételeiről, az azt megelőző 30 nappal korábban. A Szervező az értesítést követően leadott ajándékrendeléseket nem teljesíti.
Budapest, 2023. szeptember 01.
Essity Hungary Kft. - Szervező