premature_image

Koraszülött babák

Nem általános jelenség, hogy egy baba a vártnál korábban jön világra. Amikor viszont mégis előfordul, akkor a kicsi rendszerint a leggondosabb ápolásban részesül a kórházban és nagyszerű kilátásai vannak a jövőre nézve.

En förlossning är ju nästan alltid omtumlande, men en som sker tidigare än man tänkt är såklart extra omskakande. Då kan det vara skönt att luta sig mot att vi har en specialistvård i världsklass för de små barnen och att nästan alla för tidigt födda bebisar klarar sig bra. Hur mycket vård ett barn som kommit för tidigt behöver beror oftast på i vilken vecka det föds - ju tidigare desto mer vård brukar behövas.

När räknas ett barn som för tidigt född?

En graviditet brukar ju vara i ungefär 40 veckor, men från och med dagen man går in i vecka 37 räknas den faktiskt som fullgången. Innan det kallas graviditeten för underburen och barn som föds underburna räknas som för tidigt födda. Ibland hör man också begreppet prematur, vilket betyder ”före mognad” och syftar på graden av utveckling snarare än vilken vecka barnet är född i. Ska vi vara petiga så är ju inte de här barnen prematura, alltså omogna, i förhållande till sin ålder men de har fötts vid en tid i graviditeten när allt inte hunnit utvecklas klart.
Om ett barn föds tidigare än vecka 32 brukar man prata om mycket för tidigt född eller till och med extremt tidigt född, sådana födslar är däremot ovanliga.

Specialistvård på sjukhus

De flesta barn som föds för tidigt behöver vårdas på neo, eller neonatalavdelningen som det egentligen heter. Här finns specialistutbildad personal och all nödvändig utrustning som behövs för att hjälpa det lilla barnet. Beroende på vilket sjukhus man föder på så kan man ibland behöva byta om det skulle vara så att det saknas en neonatalavdelning eller att barnets vårdbehov ändras.

Hos barn som kommer för tidigt behöver vissa organ lite tid på sig att bli helt färdigutvecklade vilket gör att de är extra känsliga för infektioner av olika slag. Det betyder bland annat att hygienrutinerna på neo är väldigt noggranna och att besöksförbud gäller för alla förutom föräldrar och möjligtvis syskon. Bebisen kommer vara inskrivet på sjukhuset fram till det datumet som den skulle kommit, men om barnet utvecklas som det ska så får man ofta åka hem tidigare. Då blir det så kallad hemsjukvård vilket innebär att familjen är hemma men får stöd från sjukhuset.

Hur ser vården av för tidigt födda ut?

Den viktigaste platsen för att vårda en för tidigt född bebis är i förälderns famn. Hud mot hud är viktig för alla bebisar men är extra betydande för de som kommit för tidigt. Kroppskontakten har nämligen visat sig ha väldigt positiva effekter på utvecklingen, bland annat så blir bebisens puls stabilare och kroppstemperaturen jämnare. Dessutom så ger den mjuka hudkontakten en lugnande effekt även för föräldern som håller i barnet, något som också är viktigt. Eftersom bebisen behöver tillsyn dygnet runt så varvas ofta en förälders famn med en kuvös eller värmesäng. Kuvösen ska påminna så mycket som möjligt om tillvaron inne i livmodern och man har därför dämpad belysning och låg ljudnivå. Även luftfuktigheten är högre för att skydda barnets hud som inte är färdigutvecklad. Lungorna är heller inte helt redo och det kan ofta behövas olika former av hjälpmedel som syrgas eller ansiktsmask för att det ska bli lättare för bebisen att andas.

Inte så sällan så behöver också för tidigt födda bebisar lite hjälp med att äta i början. Då får de en sond, en slang genom näsan, som leder bröstmjölk – mammans egna eller donerad - ner till magsäcken. Att lära sig suga gör barnet sen i den takt det orkar. Bebisar som fötts väldigt många veckor för tidigt klarar oftast inte av att ta emot den mängden mat som de behöver för att utvecklas, och då kan det behövas näringsdropp direkt i blodet.

Det finns också orsaker som ibland kan göra att det för stunden inte är möjligt att få hålla i sin lilla bebis. Barn som föds mycket för tidigt, innan vecka 32, får för det mesta någon slags intensivvård. Då övervakas barnet dygnet runt av vårdpersonal för att bland annat säkerställa att andningen funkar som den ska och att barnet inte drabbas av syrebrist. Som förälder får man helt enkelt vänta och försöka finna tröst i att man så snart läget är lite stabilare kommer att få hålla i sin lille bebis och njuta.

Orsaker till prematur födsel

Den vanligaste anledningen till att barn föds före vecka 37 är att värkarbetet sätter igång för tidigt eller att vattnet går. Ibland går det att stoppa tidiga värkar med medicinering och vila men inte alltid. Det finns lite olika anledningar till att värkarna sätter igång för tidigt, ibland beror det på att mamman fått en infektionssjukdom men även ärftlighet, rökning och övervikt spelar roll. Ofta går det faktiskt inte att säga exakt vad som var den utlösande faktorn.
En förlossningsläkare kan också bestämma att mamman måste förlösas tidigare om det är någon fara för henne eller bebisen att fortsätta graviditeten, som till exempel vid allvarliga fall av havandeskapsförgiftning. Finns det flera barn i magen är det också vanligare att man blir igångsatt tidigare.

Föräldrarna är en viktig del av neonatalvården

I de fall där man redan innan vet att bebisen kommer födas för tidigt blir blivande föräldrar förberedda av vårdpersonalen på vad som kommer hända. Det är inte sällan att barnet i magen då också kan få behandling av läkemedel för att lungorna ska utvecklas snabbare. Men en prematur födsel som sker oväntat är ofta chockartad eftersom man kanske inte tänkt sig att få barn än på flera veckor - eller ibland månader. Som förälder behöver man såklart hjälp att få hantera det man gått igenom, och en viktig del är att själv bli en del i den dagliga omvårdnaden av den lille. Personalen på sjukhuset är därför måna om att sätta föräldrarna i centrum och ju bättre barnet mår desto mer är det man själv som förälder som får ta hand om blöjbyten, matning och givetvis den fysiska närheten. Ungefär som om man varit hemma.

Föräldrar kan vara på neonatalavdelningen dygnet runt med sitt barn, ofta finns det möjlighet att sova över och på vissa sjukhus finns familjerum att flytta in i för en liten tid. Det är viktigt att som förälder få prata med barnläkare och annan vårdpersonal för att bearbeta och förstå vad som hänt och vad som händer efter förlossningen, som en del i av att hantera det hela.

Hur tidigt kan ett barn födas?

Från och med graviditetsvecka 22 säger man att barnet har möjligheter att överleva utanför magen och vården gör då precis allt som står i deras makt för att rädda barnet om det skulle födas. Så tidiga födslar är däremot extremt ovanliga - runt 85 procent av alla barn som föds för tidigt gör det efter vecka 32.

Prognoser för tidigt födda barn

Vården av för tidigt födda är i dag väldigt bra, och nästan alla barn som fötts för tidigt är idag friska och följer förväntad utveckling. Även prognoserna för de små som är extremt tidigt födda har utvecklats väldigt mycket de senaste årtiondena, överlevnaden har ökat och cirka två av tre barn som föds såhär tidigt utvecklas normalt eller har bara en lättare funktionsnedsättning.

Att få ett för tidigt fött barn

Att få ett barn som föds för tidigt kan vara en mycket stor psykologisk påfrestning. Det finns såklart ofta oro och rädsla med i bilden kring själva förlossningen och kanske även innan och efter födseln. Akuta situationer kanske uppstod och man har som förälder ofta stort behov av att prata igenom det som har hänt med någon. Sen kan det också kännas svårt ibland att anpassa sig till den nya situationen, speciellt om barnet har fötts mycket för tidigt och inget blev som man hade tänkt sig med varesig graviditet och förlossning. Att ha många olika känslor i en såhär speciell situation är helt normalt - att få sörja det man förväntat sig samtidigt som man känner kärlek och glädje över det lilla livet är stora saker att hantera - men de flesta landar mentalt efter ett tag. Ibland kan behovet av bearbetning och stöd vara extra stort, både under den första tiden och senare, när man känner att man kan slappna av och ta in den vändning som livet gjorde. Då ska man inte tveka att vända sig till det stöd som finns på neonatalavdelningen eller senare, BVC.

Faktagranskad av Maria Frid, barnläkare

Oszd meg a cikket

Cikkek, amelyek érdekesek lehetnek számodra.