Személyes adatok védelme

Hogyan kezeli és védi a Libero a személyes adataimat?

Biztosítjuk személyes adatai védelmét

Mi a Liberónál fontosnak tartjuk, hogy személyes adatait biztonságban tudja nálunk. Ezért átlátható tájékoztatást nyújtunk arról, hogyan gyűjtjük, kezeljük és osztjuk meg az Önre vonatkozó információkat. A személyes adatait soha nem adjuk el más társaságoknak vagy szervezeteknek.

Hol kezeljük személyes adatait?

Igyekszünk személyes adatait mindenkor az Európai Unió/EGT területén belül kezelni. Amennyiben személyes adatainak kezelése az Európai Unión kívül történik (például szolgáltatóinknál), megtesszük a megfelelő óvintézkedéseket (például adattovábbítási megállapodást kötünk), hogy a címzettek az Ön adatait ugyanolyan biztonságosan kezeljék, mint mi.

Az alábbiakban bővebben olvashat arról, hogy a Libero hogyan és miért kezeli személyes adatait, és hogy Önnek milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban.

A személyes adat Önhöz köthető információ

Az Ön bizalma fontos számunkra. Azt szeretnénk, ha biztonságban érezné magát, amikor személyes adatait átadja nekünk. Személyes adatnak tekinthető minden olyan információ, amely révén az egyes személyek azonosíthatóak. Ezek közé tartozhatnak többek között olyan alapinformációk, mint az Ön neve, címe és elérhetőségei, vagy a korábbi megrendelései és bónuszpontjai. Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön akkor ad meg, amikor például felvételét kéri a Libero Klubba, felveszi velünk a kapcsolatot, vagy igénybe veszi digitális csatornáinkat.

Megteszünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy a nekünk megadott személyes adatait mindenkor az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR), az egyéb adatvédelmi előírásokban, valamint belső szabályzatainkban és eljárásainkban foglaltak szerint kezeljük és védjük. Személyes adatok szolgáltatására és gyűjtésére akkor kerül sor, amikor kapcsolat jön létre köztünk és az ügyfél között, amikor megállapodást kötünk, illetve amikor egy személy belép a Libero Klubba.

Megvédjük az integritását

Mindenkor gondoskodunk személyes adatainak védelméről. A Libero biztosítja az Ön személyes integritásának védelmét. Fontosnak tartjuk, hogy a nekünk átadott információkat mindenkor megvédjük, és minden vonatkozó jogszabályt és előírást betartsunk annak érdekében, hogy az Ön integritásának védelmét az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően biztosítsuk. Személyes adataihoz kizárólag korlátozott számú, erre kifejezett jogosultsággal rendelkező személy férhet hozzá.

Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek a Libero Klub működtetéséhez feltétlenül szükségesek; ilyen például az Ön neve, címe és gyermekének várható születési dátuma. Ezeket az adatokat addig tároljuk, ameddig azt a gyűjtés célja megköveteli. Ezt követően az adatokat az erre vonatkozó eljárásoknak megfelelően töröljük.

Az Ön jogai

Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Önt személyes adatai kezelésével kapcsolatban számos jog megilleti. Jogosult például a birtokunkban lévő, Önre vonatkozó információkról másolatot kérni, továbbá joga van az adathordozhatósághoz. Jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, korlátozni személyes adatainak kezelését, visszavonni a hozzájárulását, valamint megtiltani, hogy személyes adatait direkt marketing céljára használjuk fel. A Libero honlapjára belépve a „Beállításaid/Kapcsolati adatok frissítése” menüpont alatt bármikor módosíthatja elérhetőségi beállításait.

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Ön jogosult másolatot kérni a Libero birtokában levő, Önre vonatkozó adatokról. Erre évente egyszer térítésmentesen jogosult. Jogosult továbbá kérni személyes adatainak törlését vagy módosítását, ha azok hibásak, illetve joga van megtiltani, hogy a személyes adatait direkt marketing céljára használjuk fel.

Személyes adatairól másolatot az alábbi címre küldött levélben kérhet: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait direkt marketing céljára használjuk fel, telefonon vagy e-mailben tájékoztathatja erről ügyfélszolgálatunkat, vagy módosíthatja beállításait a Libero honlapján.

Személyes adatok helyesbítése

Amennyiben bármely, Önre vonatkozó és a birtokunkban lévő adat helytelen vagy hiányos, Ön kérheti annak helyesbítését. Személyes adatait a libero.hu oldalra belépve Ön is frissítheti.

A személyes adatok direkt marketing céljára történő felhasználásának megtiltása

Ön bármikor megtilthatja, hogy személyes adatait direkt marketing céljára használjuk fel, továbbá leiratkozhat a jövőbeni értesítésekről. Ehhez csak annyit kell tennie, hogy a tőlünk kapott e-mailekben szereplő leiratkozási linkre kattint, vagy a www.libero.hu oldalon belépve a „Beállításaid/Kapcsolati adatok frissítése” menüpont alatt módosítja beállításait, vagy felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Törlés

Bizonyos körülmények között Ön jogosult kérni személyes adatainak törlését. Ez a jog azonban nem vonatkozik például arra az esetre, ha a személyes adatok tárolását jogszabály írja elő.

A személyes adatok kezelésének korlátozása

Ön jogosult továbbá korlátozni személyes adatainak kezelését. Ha azonban úgy dönt, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését, előfordulhat, hogy amíg a korlátozás érvényben van, nem tudjuk teljesíteni az Önnel szemben fennálló minden kötelezettségvállalásunkat.

Adathordozhatóság

Végül Ön jogosult arra, hogy a birtokunkban lévő személyes adatait tagolt formátumban megkapja (adathordozhatóság). Az adathordozhatósághoz fűződő jog abban tér el a hozzáférési jogtól, hogy csak az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott adatokat érinti, amelyeket mi meghatározott jogalapra való hivatkozással – például Önnel kötött szerződés alapján – kezelünk.

Kihez fordulhatok a kérdéseimmel?

Amennyiben szeretne többet megtudni a személyes adatai kezeléséről, forduljon hozzánk bizalommal.

Elérhetőségek

Libero Ügyfélszolgálat

info@liberoklub.hu

Levelezési cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.

Telefon: +36 80 180 049

 

Hiba történt, kérjük, próbálkozz később.
Oldal betöltése folyamatban...