Felhasználási feltételek

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei – érvényes 2018. május 25-tõl visszavonásig
A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok

Az alábbiakban olvasható elõírások szabályozzák a Libero weboldal www.libero.hu és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatát. Kérjük, figyelmesen olvasd el. A Libero Klubba való regisztrációval elismered, hogy a jelen felhasználási feltételeket elolvastad és magadra nézve kötelezõnek tekinted.

A Felhasználási feltételek és az adatkezelési tájékoztató tartalma módosulhat, melyrõl tájékoztatunk mindig a honlapon és e-mailben is, kérjük, kövesd figyelemmel a változásokat!


Bejelentkezés
Jogod van arra, hogy használd a Libero weboldal regisztrált látogatóinak fenntartott területeit. Ez a jog azonban kizárólag téged illet, nem átruházható – azaz a te adataiddal csak te léphetsz be az oldalra.


Nyereményjátékok és promóciók
Az alábbiakban tájékoztatást olvashatsz jutalmazási rendszerünkrõl, illetve arról, hogyan vehetsz részt rendszeresen, a Libero weboldalán meghirdetett nyereményjátékainkban. 
Az egyes konkrét nyereményjátékokkal és promóciókkal kapcsolatos tudnivalókért kérjük, mindig olvasd el az adott akcióhoz kapcsolódó tájékoztatást, játékszabályt és/vagy részvételi feltételeket.

Linkek
Weboldalunkon linkajánlatokkal is találkozhatsz. Igyekszünk kizárólag olyan linkeket közzétenni, amelyekre kattintva olyan oldalakra érkezel, melynek értékei az általunk vállalt értékekkel összeegyeztethetõek. Ennek ellenére azonban nem áll módunkban felelõsséget vállalni más weboldalak tartalmáért, illetve az általuk közölt információkért. Amennyiben más weboldalra látogatsz, javasoljuk, hogy nézd át az adott oldal saját adatvédelmi és egyéb szabályait.


Felhasználók által közzétett tartalom
Mint a weboldal felhasználója, tudomásul veszed, hogy minden általad közzétett tartalom, amely a Libero weboldalon, illetve bármely Libero microsite-on (beleértve a promóciós és a nyereményjátékokkal kapcsolatos oldalakat is) vagy a Libero weboldalainak fórumán jelenik meg, valamint az Essity felé személyesen publikált tartalmaid feltöltésével hozzájárulsz ahhoz, hogy azt az Essity vagy annak ügynökségei felhasználhatják.


Egyúttal engedélyezed az Essity számára, hogy használjon, másoljon, módosítson, lefordítson vagy terjesszen olyan anyagokat, amelyeket közzétettél a Libero weboldalán vagy bármely Libero microsite-on. A felhasználási jog bármely médiumra és bármely célra vonatkozik.


Felhasználóként téged terhel minden felelõsség azért, hogy az általad a Libero weboldalán vagy bármely Libero microsite-on közzétett információ és egyéb tartalom 
• ne sértse egy harmadik fél szerzõi vagy egyéb személyes, esetleg tulajdonjogait; és 
• felhasználható legyen minden olyan célra, amely összefügg a Libero weboldal, bármely Libero microsite és a Libero Klub céljával, valamint mentes szerzõi jogi vagy egyéb korlátozásoktól.
Elfogadod, hogy nem használsz obszcén vagy támadó nyelvezetet, valamint nem vetsz fel olyan témákat, amelyek rágalmazóak, gyalázkodóak vagy gyûlölködõek, netán mások ilyennek érezhetik õket; továbbá bárki magánélethez való jogát korlátozhatják vagy más látogatóknak (beleértve a regisztrált és nem regisztrált felhasználókat, a Libero Klubtagokat és harmadik személyeket) kárt okozhatnak, valamint az Essity üzleti érdekeit sérthetik; illetve bûncselekmény vagy olyan tett elkövetésére buzdíthatnak, amely polgári jogi felelõsségre vonást alapoz meg, illetve más módon jogsértõ.


Elfogadod, hogy az Essity írásos engedélye nélkül nem teszel közzé olyan tartalmakat, amelyek spameket generálnak, sem jogtalan hirdetéseket, beleértve ebbe más felhasználók bármely termék vagy szolgáltatás igénybevételére, megvásárlására vagy eladására buzdítását. Kérjük, hogy a fórumban ne kritizálj termékeket, illetve megnevezett személyeket, egészségügyi szakértõket, valamint ne nyilváníts negatív véleményt vállalatunkat érintõ kérdésekben.


Az Essity fenntartja magának a jogot, hogy elõzetes értesítés vagy indoklás nélkül töröljön, vagy módosítson bármely posztot, ha úgy ítéli meg, hogy az ellentétes a weboldal Felhasználási feltételeivel, illetve a weboldal céljával.


Ellenõrzés
Tudomásul veszed és elfogadod, hogy azon alkalmazottak, akiket az Essity a Libero weboldal karbantartásával és adminisztrálásával megbízott, jogosultak saját belátásuk szerint, elõzetes értesítés nélkül bármely, az oldalon a látogatók által közzétett vagy közzétenni kívánt tartalmat moderálni, ellenõrizni, szerkeszteni, áthelyezni vagy törölni, illetve a felhasználó publikálási jogosultságát felfüggeszteni.


Ezenkívül az Essity fenntartja magának a jogot, hogy hathatós intézkedéseket tegyen bármikor, amikor szükségesnek ítéli. Amennyiben valamelyik felhasználó nem rendeltetésszerûen használja a Libero weboldalát vagy a szabályzattal ellentétesen cselekszik, sor kerülhet a weboldal egyes részeirõl történõ kizárására, illetve a weboldalhoz való hozzáférésének felfüggesztésére vagy megszüntetésére.


A Libero weboldal és a Libero Klub használata
Elfogadod, hogy a Libero weboldalt és a Libero Klubot kizárólag törvényes célokra használod.
Elfogadod, hogy nem változtatsz meg és nem manipulálsz a Libero weboldalán vagy bármely kapcsolódó microsite-on megjelentetett információt vagy egyéb tartalmat.


A Libero weboldalán megjelenõ tartalmak
A Libero weboldal szerzõi jogvédelem alatt álló anyagokat, dokumentumokat, védjegyeket és más jogi védelem alatt álló információkat tartalmaz. A weboldal teljes tartalmát – mint kollektív mûvet – a szerzõi jog védi. Az oldalon általunk megjelentetett vagy a felhasználók által feltöltött tartalmak tehát csak saját használatra jogosítanak.
A Libero website-on elérhetõ bármely, szerzõi vagy egyéb jogvédelem alatt álló tartalom az Essity elõzetes írásos engedélye nélkül nem használható fel kereskedelmi célra, továbbá tilos bármely más, törvény által szankcionált célra (publikálás, feldolgozás, terjesztés vagy egyéb jogosulatlan cselekmény) történõ felhasználása is.


Kártalanítás
Mint a Libero weboldal látogatója elfogadod, hogy az Essity és alkalmazottai, terjesztõi, képviselõi és üzletkötõi semminemû felelõsséggel nem tartoznak és semminemû kötelezettségük nincs (a díjakat és fizetési kötelezettséget is beleértve) esetleges követeléseiddel szemben, amelyek a Libero weboldalon közölt tartalmak jogosulatlan használatából, jelen szabályok megszegésébõl vagy olyan kárt okozó cselekménybõl származnak, amelyet más személy követ el a te bejelentkezési adataid felhasználásával.


Elfogadod továbbá, hogy az Essity nem felelõs és nem vállal semmiféle kötelezettséget a mások által közzétett vagy szolgáltatott információk tartalmát illetõen.


A felelõsség korlátozása
A Libero weboldal kizárólag jelen formájában érhetõ el, üzemeltetõi nem vállalnak felelõsséget az oldalon megjelenõ témákért, termékekért vagy szolgáltatásokért, így különösen azért, ha nekik fel nem róható okból az oldalon kifogásolható (obszcénnak, támadónak, rágalmazóak, gyalázkodóak, gyûlölködõek vagy pornográfnak minõsülõ) témák jelennek meg. Az Essity határozottan elutasít mindennemû kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a jogtisztasági szavatosságra, a hitelességre, a felelõsségre és a valamely célra való alkalmazhatóságra vonatkozó garanciát is.


Tekintet nélkül a Libero weboldalon közölt mindazon tartalmak ellenõrzésére, amelyek közlésére vállalkozunk, az Essity nem vállal felelõsséget az ellenõrzés minõségéért, a szerkesztésért és más, tartalommal kapcsolatos tevékenységért.


Az Essity nem vállal kötelezettséget a Libero weboldal tartalmának megõrzéséért: bármikor eltávolíthatja vagy módosíthatja azt saját belátása szerint.


Amennyiben még nem töltötted be a 18. életévedet, a Libero weboldalát csak szülõ vagy gondviselõ közremûködésével használhatod. A Libero weboldal és társoldalai fenntartják maguknak a jogot a szolgáltatás beszüntetésére, valamint regisztrált felhasználók adatainak törlésére, továbbá bármely tartalom eltávolítására vagy szerkesztésére, illetve bármely rendelés törlésére.


Az Essity-nak jogában áll figyelmen kívül hagyni minden olyan követelést, amely összefüggésben áll a Libero weboldalán közzétett tartalommal vagy adattal, valamint nem köteles eleget tenni az általa felkínált titoktartás biztonságát és mértékét kifogásoló követeléseknek.

Libero Klub” elnevezésû hûségprogram Részvételi és Mûködési Szabályzata

1. A Libero Klub céljai

1.1. Az Essity Hungary Kft. (továbbiakban: Szervezõ) a jelen Részvételi és Mûködési szabályzatban részletezett hûségakciót szervez (továbbiakban: Libero Klub). 

1.2. A Libero Klub célja, hogy hasznos ismereteket, tudnivalókat, tanácsokat osszon meg várandóssággal, gyermekgondozással- és neveléssel kapcsolatos kérdésekben, fórumot biztosítson a Libero Klubtagok számára egymás közötti tapasztalatcserére és kapcsolattartásra, erõsítse a Libero Klubtagokban a közösséghez tartozást, továbbá jutalmazza a Libero termékeket vásárló Libero Klubtagokat.

2. A Libero Klubtagság feltételei

2.1. A Libero Klub tagja az a 18. életévét betöltött, cselekvõképes, magyarországi lakcímmel és lakcímtõl eltérõ szállítási cím esetén magyarországi szállítási címmel rendelkezõ természetes személy lehet, aki a Libero Klubba regisztrál és a jelen Részvételi és Mûködési Szabályzatot elfogadja.

2.2. A Libero Klubtagság önkéntes. A regisztrációval a Libero Klubtag elismeri, hogy teljes körûen megismerte a jelen Részvételi és Mûködési Szabályzatot, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezõ érvényûként elfogadja. Amennyiben a regisztrációt követõen kiderül, hogy a tag a tagsági feltételeknek nem felel meg, a Szervezõ jogosult õt kizárni a Libero Klubból.

2.3. A tag a Libero Klubba való regisztráció, valamint a tagság teljes idõtartama alatt a tagságból eredõ jogai és kötelességei teljesítése során a jóhiszemûség és tisztesség követelményének megfelelõen köteles eljárni. A tag a regisztrációjával kifejezetten kijelenti, hogy a megadott személyes adatok saját magára, illetve az általa megadott gyerek(ek)re vonatkozó valós adatok. Hamis, valótlan adatok megadása esetén a tag a Libero Klubból kizárásra kerül. A jelen Részvételi és Mûködési Szabályzat vonatkozásában hamis, valótlan adatnak minõsül az általános megítélés szerint ésszerûtlen, illetve életszerûtlen adat is. A megadott adatok valóságát kétség esetén a Libero Klubtagnak kell bizonyítani.

2.4. Nem lehet Libero Klubtag a Szervezõ, a Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft., továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közremûködõ cég vezetõ tisztségviselõje, munkavállalója, tulajdonosa, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti hozzátartozói.

3. A regisztráció

3.1. A Libero Klubba való önkéntes regisztrációhoz valós e-mail cím és jelszó szükséges. A regisztráció során magyarországi lakcímet és lakcímtõl eltérõ szállítási cím esetén, magyarországi szállítási címet kell megadni. A regisztrációt a Libero Klub www.libero.hu weboldalán, a regisztrációs adatlap kitöltésével lehet elvégezni. A regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatok a csillaggal jelölt személyes adatok és az elérhetõség.

3.2. A Libero Klubba egy személy a saját, illetve gyermekére/gyermekeire vonatkozóan megadott adatokkal egyidejûleg csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben ugyanazon személyhez tartozó adatok több regisztrációhoz kapcsolódóan fordulnak elõ a rendszerben, vagy felmerül annak gyanúja, a Szervezõ megállapítja, vagy vélelmezi a többes regisztációt.  Többes regisztráció, vagy annak gyanúja esetén a Szervezõ jogosult valamennyi regisztrációt, továbbá mindegyik regisztációval gyûjtött pontokat és a függõ megrendeléseket is törölni a rendszerbõl.

3.3. A sikeres regisztrációról a Szervezõ a Libero Klubtagot 15 napon belül sms-ben vagy e-mailben értesíti.

4. Tájékoztató anyagok

4.1. A Libero Klubtagság alatt a Szervezõ postai úton levelet, e-mailt vagy sms-t küld, melyek hasznos tanácsokat, tippeket, esetenként pelenkamintát, illetve promóciós ajánlatokat tartalmazhatnak. A kiküldés gyakoriságát a Szervezõ határozza meg. A levelekben, e-mailekben feltüntetett információk tájékoztató jellegûek, azért a Szervezõ felelõsséget nem vállal. Az egészségügyi információk nem helyettesítik az orvossal, védõnõvel való rendszeres konzultációt, egészségügyi probléma esetén javasolt orvoshoz, védõnõhöz fordulni.

5. Pontgyûjtés és jóváírás

5.1. A Libero Klubtagság során a Libero Klubtag Libero Klub pontokat gyûjthet és kérheti azoknak a pontegyenlegén való jóváírását a következõ módokon:
Bármilyen Libero pelenkacsomag (kivéve Swimpants Úszó bugyipelenka) belsején található Libero Klub kódot rögzítve a www.libero.hu/Libero_klub odalon, a rendszer azonnal jóváírja a 5.4. pont szerinti pontértékeket. 
2011. március 21-tõl nem jár pont a Libero termékek vonalkódja után, így azt a Szervezõ nem köteles jóváírni.

5.2. Amennyiben a Libero Klubtag a termék csomagolásában nem talál kódot, úgy a pontjóváírást a Szervezõ akkor teljesíti, ha a hiányt a Libero Klubtag e-mailben az info@liberoklub.hu e-mail címen, vagy postai úton a Libero Klub 1592 Budapest, Pf.:480. címen bejelenti és a Szervezõ erre vonatkozó kérése esetén beküldi a hiánnyal értintett csomagolás egészét és a vásárlást igazoló blokkmásolatot.

5.3. A Libero Klubtag pontegyenlegét leellenõrizheti a www.libero.hu oldalon, a valós e-mail címmel és jelszóval történõ belépést követõen. Az aktuális ajándékok és termékek megnevezése, pontértéke, listája, minden információval a www.libero.hu/Libero_klub/Jutalmak oldalon található meg.

5.4. Résztvevõ termékek megnevezése és pontértéke:

Libero Newborn nadrágpelenka, normál kiszerelés:

Libero Newborn 1 44 db - 2 pont
Libero Newborn 2 36 db - 2 pont

Libero Newborn nadrágpelenka, jumbo kiszerelés:

Libero Newborn 2 70 db - 3 pont

Libero Newborn 3 68 db - 3 pont

Libero Newborn 1 78 db - 3 pont

Libero Newborn nadrágpelenka, mega pack kiszerelés:
Libero Newborn 2 108 db - 4 pont

Libero Touch nadrágpelenka, normál kiszerelés:
Libero Touch Premature 24 db – 3 pont
Libero Touch 1 22 db – 3 pont
Libero Touch 2 64 db – 3 pont
Libero Touch 3 50 db – 3 pont
Libero Touch 4 46 db – 3 pont
Libero Touch 5 42 db – 3 pont
Libero Touch 6 38 db – 3 pont

Libero Touch bugyipelenka, normál kiszerelés:

Libero Touch 4 36 db – 3 pont

Libero Touch 5 34 db – 3 pont

Libero Touch 6 30 db – 3 pont

Libero Touch 7 28 db – 3 pont

Libero Comfort nadrágpelenka, normál kiszerelés:
Libero Comfort 3 30 db - 2 pont
Libero Comfort 4 26 db - 2 pont
Libero Comfort 5 24 db - 2 pont

Libero Comfort nadrágpelenka, jumbo kiszerelés:
Libero Comfort 3 60 db - 3 pont
Libero Comfort 4 52 db - 3 pont
Libero Comfort 5 48 db - 3 pont
Libero Comfort 6 44 db - 3 pont
Libero Comfort 7 40 db - 3 pont

Libero Comfort nadrágpelenka, mega pack kiszerelés:
Libero Comfort 3 86 db - 4 pont
Libero Comfort 4 82 db - 4 pont
Libero Comfort 5 78 db - 4 pont
Libero Comfort 6 70 db - 4 pont
Libero Comfort 7 64 db - 4 pont

Libero Up&Go bugyipelenka, normál kiszerelés:
Libero Up&Go 5 20 db - 3 pont
Libero Up&Go 6 18 db - 3 pont
Libero Up&Go 7 16 db - 3 pont
Libero Up&Go 8 14 db – 3 pont

Libero Up&Go bugyipelenka, jumbo kiszerelés:
Libero Up&Go 4 44 db - 4 pont
Libero Up&Go 5 40 db - 4 pont
Libero Up&Go 6 36 db - 4 pont
Libero Up&Go 7 32 db - 4 pont
Libero Up&Go 8 28 db – 4 pont

 

 

5.5. A Libero Klubtag csak megvásárolt termékek kódjai után kérhet pontjóváírást. 
Vásárlásnak minõsül, ha a termék kiskereskedelmi forgalomban, ellenérték fejében került megvásárlásra és ezt a Libero Klubtag (6.1., 6.2. pont szerint) blokkal illetve dokumentum másolattal igazolni tudja. 
Nem minõsül vásárlásnak – különösen, de nem kizárólagosan – 
a) ha nem kiskereskedelmi forgalomban tettek szert a termékre, vagy
a) ha foglalkozással, illetve munkakörrel kapcsolatosan tettek szert a termékre, vagy 
b) egyébként nem ellenérték fejében tettek szert a termékre, vagy
c) a vásárlást felhívásra a Libero Klubtag blokkal (vagy azzal egyenértékû dokumentummal 6.1. pont) nem igazolja.
 
6. Ellenõrzés

6.1. A Libero Klubtag a kód felhasználást, illetve ajándék rendelést követõ 3 hónapig köteles megõrizni a csomagolás belsején található, csomagolásról kivágott kódokat, és azon vásárlásokat igazoló eredeti blokkokat, amely vásárlások révén a Libero Klubtag a csomagolásban található kódokra szert tett. A blokkal egyenértékû a vásárlást igazoló áfás számla, illetve egészségpénztári kifizetést igazoló számla, amennyiben azon a Libero termék megnevezése szerepel. (A továbbiakban blokk, vagy dokumentum.)

6.2. A Szervezõ bármikor, véletlenszerûen jogosult felhívni a Libero Klubtagot arra, hogy a feltöltött kódokhoz tartozó vásárlásait blokkmásolattal, illetve az azzal egyenértékû, vásárlást igazoló dokumentum másolattal (a továbbiakban blokkmásolat) igazolja. A blokkmásolatot a Szervezõ csak akkor fogadja el, ha arról a vásárlás helyére, idejére és módjára vonatkozó adatok megállapíthatók. A Szervezõ a kódokat és a vásárlást igazoló blokk másolatát e-mailben és sms-ben (mobilszám hiánya esetén ajánlott levélben) kérheti a Libero Klubtagtól.

6.3. A Libero Klubtagnak az e-mail vagy sms megérkezésétõl számítva legkésõbb a 10. napig postára kell adnia a bekért kódokat és a vásárlást igazoló blokkmásolatot tértivevényes ajánlott levélben a Szervezõ címére (Libero Klub 1592 Budapest, Pf.: 480.). A Libero Klubtag tudomásul veszi, hogy a felmerülõ postaköltség õt terheli, továbbá, hogy a beküldött másolatokat a Szervezõnek nem áll módjában vissszapostázni. A bekért valamennyi kódot és blokkmásolatot ugyanazon borítéknak kell tartalmaznia. Amennyiben a bekért kódok és blokkok több borítékban érkeznek be a Szervezõhöz, úgy a Szervezõ jogosult valamennyi borítékot és azok tartalmát figyelmen kívül hagyni és úgy tekinteni, hogy a Libero Klubtag a felhívásának és a jelen Részvételi és Mûködési Szabályzatban foglalt elõírásoknak nem tett eleget. A Libero Klubtag tudomásul veszi, hogy a postára adás késedelméért, valamint a postai szolgáltatással kapcsolatos hibákért, illetve hiányosságáért a Szervezõt felelõsség nem terheli.

6.4. Ha a Libero Klubtag a fenti határidõt (10 nap) elmulasztja, illetve vagy csak a blokkot, vagy csak a kódokat küldi be, akkor Szervezõ jogosult törölni a rendszerbõl a Libero Klubtag pontjait, illetve függõ megrendeléseit. Amennyiben a Libero Klubtag hitelt érdemlõ módon igazolja, hogy a fenti határidõt önhibáján kívül mulasztotta el, egyidejûleg pótlólag beküldi a Szervezõ által kért kódokat és a vásárlást igazoló blokkot, úgy a Szervezõ helyreállíthatja a Libero Klubtag pontegyenlegét és teljesítheti a függõ megrendeléseit.

7. Szabályzatszegés

7.1. A Szervezõ jogosult kizárni a Libero Klubból a Libero Klubtagot, amennyiben
a) a regisztációt követõen a Szervezõ megállapítja, hogy a Libero Klubtag a regisztáció során magára, illetve az általa megadott gyermek(ek)re vonatkozóan hamis, valótlan adatokat ad meg,
b) a Szervezõ megállapítja, hogy a Libero Klubtag a Libero Klubtagsági feltételeknek a regisztrációt követõen bekövetkezett okból nem felel meg,
c) a Szervezõ megítélése szerint a Libero Klubtag kirívóan súlyos, a Libero Klub céljaival ellentétes, vagy a Szervezeti és Mûködési Szabályzatba ütközõ magatartást tanúsított.
Kizárás esetén a Szervezõ a Libero Klubtag pontjait és függõ megrendeléseit törli.
Amennyiben a Libero Klubtag hitelt érdemlõ módon bizonyítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve, hogy egyébként a Szabályzatnak megfelelõen járt el, a Szervezõ helyreállíthatja a Libero Klubtag pontegyenlegét és teljesítheti a függõ megrendeléseit.

7.2. A Szervezõ jogosult a Libero Klubtag pontjait és függõ megrendeléseit törölni, amennyiben
a) a Libero Klubtag a Szervezõ felhívására a feltöltött kódokat tartalmazó csomagolásrészt, valamint a termék vásárlását igazoló blokk másolatát nem, vagy csak részben, illetve nem egy borítékban küldi be,
b)  a Libero Klubtag a vásárlást igazoló eredeti blokkokat  az ajándék rendeléstõl számított 3 hónapig nem õrzi meg,
c) a Szervezõ megítélése szerint a Libero Klubtag visszaélést követ el, illetve annak gyanúja merül fel,
d) a Szervezõ megítélése szerint a Libero Klubba való regisztráció, valamint a Libero Klubtagság teljes idõtartama alatt a Libero Klubtagságból eredõ jogai és kötelességei teljesítése során a jóhiszemûség és tisztesség követelményével ellentétes magatartást tanúsít.

7.3. A jelen Részvételi és Mûködési Szabályzat vonatkozásában a szabályzattal összeférõnek csak és kizárólag a termékvásárlás útján szerzett kódok feltöltése és ezen termékvásárláshoz tartozó blokk (6.1., 6.2. pont szerint) másolatával való igazolása minõsül. A kódok, illetve blokkok megszerzésére irányuló minden egyéb magatartás, vagy annak gyanúja visszaélésnek minõsül. Ilyen visszaélésnek minõsül különösen, de nem kizárólagosan az, ha a Libero Klubtag a kódokat, illetve blokkokat másokkal cseréli, azokat másoktól megvásárolja, illetve a blokkokat hamisítja, manipulálja.

7.4. Amennyiben a Libero Klubtag hitelt érdemlõen bizonyítja, hogy a jelen kódokra és blokkokra a Részvételi és Mûködési Szabályzattal összeférõ módon tett szert és annak megfelelõen járt el, úgy a Szervezõ helyreállíthatja a Libero Klubtag pontegyenlegét és teljesítheti függõ megrendeléseit.

8.  Ajándékrendelés

8.1. A Libero Klubtag az összegyûjtött Libero pontokat bármikor beválthatja a Libero Klub honlapján és ajándékkatalógusában feltüntetett ajándékokra, az ajándékok aktuális pontértéke szerint. Az ajándékok megrendelése csak minimum 20 pontos rendelési értéktõl lehetséges (a Szervezõ az ingyenes szállítást csak így tudja biztosítani).

8.2. Ajándékrendelésre a Libero honlapjáról, e-mail címmel és jelszóval történõ belépést követõen a Libero Klub menüpontban van lehetõség.

8.3. A Szervezõ elõírhatja, hogy egy típusú ajándékból hat havonta csak a honlapon, az ajándékok képe mellett feltüntetett maximális mennyiség rendelhetõ. Ilyen elõírás hiányában nem érvényesül mennyiségi és idõbeli korlátozás a megrendelhetõ ajándékok tekintetében.

8.4. A megrendeléseket a mindenkori készlet erejéig áll módunkban teljesíteni. A mindenkor aktuális ajándéklista és az ajándékokhoz kapcsolódó pontértékek visszavonásig, illetve módosításig érvényesek, a képek tájékoztató jellegûek. A Szervezõ fenntartja a jogot, hogy amennyiben a beszerzési lehetõségek megváltozása esetén a megrendelt ajándékot leszállítani nem tudja, úgy a megrendelt ajándékra beváltott pontértéket a Libero Klubtag pontegyenlegén újra jóváírja. Az akcióban szereplõ ajándéktárgyak nem cserélhetõk vissza, készpénzre nem válthatók és kereskedelmi forgalomba nem hozhatók.

9. Ajándékszállítás

9.1. A megrendelt ajándékokat a Szervezõ a rendelés leadásától számított 4 héten belül postai úton, vagy futárszolgálaton keresztül juttatja el a regisztráció során megadott címre, vagy a rendeléskor megadott magyarországi szállítási címre. A Szervezõt nem terheli felelõsség, amennyiben azért eredménytelen a kézbesítés, mert a Libero Klubtag által megadott szállítási címen nem biztosított a küldemények átvétele.

9.2. A hibás termékeket a kézhezvételtõl számított 6 hónapon belül a kifogás rövid leírásával együtt lehet visszaküldeni a Libero Klub 1592 Budapest, Pf.: 480. címre. A hibás terméket a Szervezõ 60 napon belül kicseréli, vagy amennyiben ez nem lehetséges, úgy a teljes pontértéket visszatéríti.

10. Kuponok

10.1. A Szervezõ idõközönként kedvezményes vásárlásra jogosító kupont küld a Libero Klubtagoknak postán, e-mailben, vagy lehetõvé teszi annak letöltését a Libero Klub honlapján (www.libero.hu). A kupon beváltható bármely Libero pelenkacsomag, vagy a kuponon feltüntetett konkrét pelenkacsomag vásárlása esetén a kuponon feltüntetett áruházláncban.

10.2. A Libero Klub honlapjáról letöltött kuponok elektronikus úton készültek, az akcióban résztvevõ Libero Klubtagok a saját eszközeikkel nyomtatják ki, így színesben és fekete-fehérben egyaránt érvényes és beváltható. Az érvényesség idõtartama a kuponakciók leírásában esetenként kerül meghatározásra. Amennyiben azt a leírás eltérõen nem szabályozza, a letöltött kupon a link megnyitásának napjától számított 30 napig érvényes.  Technikai probléma, elvesztés esetén a kupon érvényességi határidõn belül újra nyomtatható. A postai úton küldött kuponokon szintén szerepel érvényességi dátum. Az érvényesség lejárta után a kupont nem lehet beváltani, vagy visszacserélni. Egy vásárlás alkalmával csak 1 darab kupon használható fel, a kedvezmény 1 db pelenkacsomag megvásárlásakor vehetõ igénybe. A kupon készpénzre nem váltható, sokszorosítása tilos. A kuponok egyedi azonosítóval vannak ellátva, így esetleges sokszorosításuk könnyen ellenõrizhetõ és az eredeti kupont letöltõ Libero Klubtag visszakereshetõ. Bizonyított sokszorosítás esetén az érintett Libero Klubtagot a Szervezõ azonnal kizárja, pontjait és függõ megrendeléseit pedig törli.

11. Belépési adatok

11.1. A Szervezõt nem terheli felelõsség azért, ha a Libero Klubtag belépési adatai illetéktelen személy tudomására jutnak és azok felhasználásával illetéktelen személy ajándékot rendel, vagy a Libero Klubtagnak egyébként kárt okoz. A belépési adatok a Libero Klubtag tudomása, illetve hozzájárulása nélküli felhasználásából eredõ esetleges károkért a Szervezõt nem terheli felelõsség.

11.2. Amennyiben a regisztráció során megadott adatok közül bármelyik megváltozik, vagy ha a regisztráció során megadott adatait a Libero Klubtag elveszti, vagy azok illetéktelen személy birtokába jutnak, úgy azt a Libero Klubtag köteles bejelenteni az alábbi lehetõségek bármelyikén: 
a) A www.libero.hu oldalon, az adatok megváltoztatásával 
b) Telefonon a 06-80-180-049-es telefonszámon (Libero info-vonal) 
c) A Libero Klub címére (Libero Klub 1592 Budapest, Pf.: 480. ) küldött postai levélben. A levélben kérjük az e-mail cím (vagy név és cím) és a módosítani kívánt adat megadását.

12. Kapcsolat

12.1. A Libero Klubról információk találhatóak az interneten, illetve az egyes reklámanyagokon. A részletes szabályzat a www.libero.hu internet címen érhetõ el. Bármilyen kérdéssel, vagy reklamációval kapcsolatban az alábbi elérhetõségeken lehet a Szervezõhöz fordulni: 
a) E-mail:info@liberoklub.hu 
c) Levélcím: LiberoKlub, 1592 Budapest, Pf.:480.
A fenti elérhetõségekre küldött kérdéseket, reklamációkat a Szervezõ 30 napon belül válaszolja meg.

13. Adatkezelés
13.1. A Libero Klubba való regisztrációval egyidejûleg a Libero Klubtag önkéntesen és határozottan beleegyezik abba, hogy megadott személyes adatai ( felhasználó neve, beceneve, e-mail címe, telefonszáma, neme, címe, születési dátuma, gyerekek száma, gyerekek nemei, gyerekek születési dátumai, gyerekek nevei, megrendelési adatok: megrendelõ neve, kiszállítási címe, telefonszám, megjegyzés ) a Szervezõ Essity Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszám: 01-09-716945 ) mint adatkezelõ adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervezõ minden további ellenszolgáltatás nélkül a jelen Libero Klub mûködtetése során, valamint saját marketing tevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövõben felhasználhassa. Szervezõ a regisztráció során a megadott személyes adatokat a fenti célok megvalósulásának idõtartamáig, illetõleg a résztvevõ hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Nevet és lakcímet a szerzõdés teljesítése céljából kezelünk, mert csak így tudjuk kiküldeni a termékmintákat és az esetleges ajándékokat.
13.2. A Szervezõ megbízásából az adatfeldolgozást a Brightly Kft. (2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., cégjegyzékszám: 13-09-140780) végzi. A beérkezett adatokat az adatkezelõ és az adatfeldolgozók bizalmasan kezelik, azokat nem adják át harmadik fél részére.
13.3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetõség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény tartalmazza. Ezek szerint kérhetõ a megadott személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása, valamint azok kezelésérõl szóló tájékoztatás, jogosult az adatoknak a megjelölt célra vagy annak egy részére történõ kezelésének a megszüntetését kérni, bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja a további együttmûködést, továbbá megtilthatja megadott adatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési célra történõ felhasználását, kérheti megadott adataidnak az adatkezelõ birtokában lévõ kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történõ kezelésének megszüntetését.
13.4.  Ha nem kívánja, hogy megadott személyes adatait a Szervezõ és az adatfeldolgozó kezelje, illetve, hogy névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressen, a hozzájárulás visszavonása, illetve az adatok nyilvántartásból való kérhetõ törlése a következõ postacímen és e-mail címen: 
Libero Klub, 1592 Budapest, Pf.: 480., 
info@liberoklub.hu
A megadott személyes adatok törlésével egy idõben a Libero Klubtagság és az azzal járó minden kedvezményre való jogosultság is megszûnik. A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz lehet fordulni.

14. A Libero Klubtagság megszûnése

14.1.  Megszûnik a Libero Klubtagság az alábbi esetekben:
a) amennyiben a Libero Klubtagot a Szervezõ kizárja
b) amennyiben a Libero Klubtag a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását vissszavonja, illetve adatai törlését kéri a 13. pontban foglaltak szerint;
c) amennyiben a Libero Klubtag a regisztrációt követõen180 napon keresztül egyszer sem lép be az oldalra;
d) amennyiben a Libero Klubtag www.libero.hu internetes oldalra való utolsó belépése óta 180 nap eltelt, az alábbi esetben: A Szervezõ figyelmeztetõ e-mailt küld, melyben felhívja a Libero Klubtagot, hogy az e-mail küldésétõl számított 2 héten belül lépjen be a www.libero.hu internetes oldalra, különben a 180 napos inaktivitás miatt Libero Klubtagság megszûnik és a gyûjtött pontok törlésre kerülnek. Amennyiben a felhívásnak megfelelõen a Libero Klubtag 2 héten belül belép az oldalra, a rendszer ismét aktiválja a Libero Klubtagságot. Ellenkezõ esetben azonban a rendszer a Libero Klubtagságot megszünteti és pontokat törli, melyrõl a Szervezõ egy értesítõ e-mailt is küld.

15. A Szervezõ jogai a Libero Klub mûködtetésével kapcsolatban

15.1. A Szervezõ fenntartja a Részvételi és Mûködési Szabályzat módosításának jogát. A módosított játékszabályzat a www.libero.hu weblapon kerül nyilvánosságra. A módosítás hatályba lépését követõen leadott ajándékrendelésre a Szervezõ már a Szabályzat módosított rendelkezéseit alkalmazza.

15.2. A Szervezõ fenntartja a program szüneteltetésének, vagy végleges lezárásának jogát. A Szervezõ minden Libero Klubtagot köteles írásban értesíteni a program szüneteltetésének/végleges lezárásnak tervezett idõpontjáról és feltételeirõl, az azt megelõzõ 30 nappal korábban. A Szervezõ az értesítést követõen leadott ajándékrendeléseket nem teljesíti.

Budapest, 2018. május 25.
Essity Hungary Kft. - SzervezõHiba történt, kérjük, próbálkozz később.
Oldal betöltése folyamatban...